Kohinan toimitusjohtaja Susanna Kallio: Iloa ja elämyksiä tarinallisten konseptien avulla

 

Tämän viikon blogissa on esittelyssä Kohinan toimitusjohtaja ja luova johtaja Susanna Kallio. Hän pääsee mm. kertomaan, millaisia ovat elämykselliset tilakonseptit ja asiakaskokemukset. Entäpä miksi osallistaminen on osa suunnitteluprosessiamme? Millaiset arvot ohjaavat yhteistyötämme asiakkaiden kanssa? Lue lisää:

 

 

Susanna Kallio – muutoksen mahdollistaja ja luova johtaja

Susanna uskoo luovuuden ja järjestyksen vuoropuheluun, jolloin syntyy uusia ajatuksia oivaltavien konseptien ja kehitysideoiden muodossa. Susanna on omimmillaan uusien asioiden käynnistäjänä, mahdollistajana ja luovana johtajana – kokonaisuuden hallintaa ja rautaista projektimanagerointia unohtamatta. Pitkä ura arkkitehtitoimistoissa laajojen hankkeiden vetäjänä toimi lopulta sysäyksenä oman yrityksen perustamiseen vuonna 2007. Kipinä Kohinan perustamiseen syttyi haaveesta asiakaskeskeisempään suunnitteluideologiaan ja kaipuuna monialaisempaan tiimiin. Tilallisten elämyksien sekä arvon tuottaminen asiakkaille,  mutta myös rutiinien kyseenalaistaminen ennakkoluulottomasti – näistä on monialaisessa ja rohkeassa tekemisessä kyse.

 

Elämykselliset ja tarinalliset tilakonseptit

Kohinan missio on tuottaa iloa ja elämyksiä uusien konseptien kautta. Haluamme katsoa maailmaa ekologisten silmälasien kautta, samalla mahdollistaen ihmisten aidon kohtaamisen ja kommunikoinnin. Luomme elämyksellisiä paikkoja ja tiloja, jotka yksinkertaisesti tuovat lisää elämäniloa. Tarinalliset tilakonseptit luovat elämyksellisiä asiakaskokemuksia tukien samalla asiakkaidemme liiketoimintaa ja tuottavuutta. Visiomme on olla monialaisuuden edelläkävijä niin työympäristöjen, liiketilojen, oivaltavan designin kuin uudenlaisen arkkitehtuurin näkökulmasta.

 

Osallistava suunnitteluprosessi on avain onnistumiseen

Kohinalla tilan kuin tilan suunnitteluprosessi käynnistyy tiedonkeruun, kartoitusten ja osallistamisen pohjalta. Susanna uskoo projektien johtamiseen asiakasarvon ja tiedon kautta. Tavoitteet kirkastetaan heti alkuun asiakkaan kanssa yhteistyössä: mitä olemme tekemässä ja miksi muutosta tehdään. Fokusoimalla ja kirkastamalla tavoitteet varmistamme, että asiakkaamme saa parhaan hyödyn monialaisen tiimimme osaamisesta ja asiantuntemuksesta; oli sitten kyseessä tilakonseptointi, arkkitehtisuunnittelu, työympäristökehittäminen, palvelumuotoilu, sisustussuunnittelu tai graafinen suunnittelu.

 

Kohinan arvot heijastuvat suunnitteluprosessista asiakashyötyyn

Kestävä kehitys, asiakaslähtöisyys ja avoimuus ovat päivittäisen toimintamme ja suunnitteluprosessin perusarvoja. Näin arvot ohjaavat meitä ja heijastuvat myös asiakkaidemme suuntaan:

 

 • Kestävä kehitys
  • Haluamme kehittyä ja kehittää kestävällä tavalla. Huomioimme toiminnassamme erityisesti ekologiset arvot, paikallisuuden ja mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen.
  • Kestävä kehitys on toimintamme ydin, ja haluamme tukea myös asiakkaitamme näissä valinnoissa.

 

 • Asiakaslähtöisyys
  • Kehitämme jatkuvasti ja pitkäjänteisesti prosessejamme, tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme.
  • Haluamme toimia proaktiivisesti, ja olla vastaamassa ennen kuin asiakas edes ehtii kysyä.
  • Olennaisiin asioihin fokusointi ja priorisointi päivittäisessä toiminnassamme yhdistettynä monialaiseen osaamiseemme luo pohjan asiakaslähtöisyydelle.

 

 • Avoimuus
  • Toimintamme on aina läpinäkyvää: suunnitteluprosessista kaikkeen yhteistyöhön ja laskutukseen asti.
  • Avoimuus rakentaa luottamusta, joka on onnistuneen yhteistyön edellytys.
  • Läpinäkyvyys ja luottamus ovat osa pelisääntöjä ja kommunikointia, niin sisäisissä tiimeissämme kuin asiakaskohtaamisissa.

 

 

Tutustu Kohinaan videon muodossa täällä, tai kurkkaa uusimpia referenssejämme täällä.