Visualisointi markkinoinnin ja päätöksenteon tukena

 

Visualisointi ja mallintaminen toimivat parhaimmillaan suunnittelun apuvälineenä, jonka avulla asiakkaan kanssa voidaan yhteistyössä muotoilla ajatuksia ja ideoita sekä linjata päätöksiä. 3D-mallintamisen rinnalla myös VR- ja AR-teknologiat alkavat olla todellisuutta suunnittelussa, mahdollistaen liiketoiminnan kehittämisen ennennäkemättömällä tavalla. Hyödynnäthän jo näitä teknologioita ja monipuolista 3D-mallintamista organisaatiosi markkinoinnin ja myynnin tukena tai uusien tilaratkaisujen äärellä suunnitteluvaiheessa?

 

 

3D-mallintamisen potentiaali

3D-mallintamista eli kolmiulotteista mallintamista hyödynnetään jo laaja-alaisesti eri suunnittelualoilla, ja myös meillä se kuuluu kiinteästi osaksi suunnitteluprosessiamme. Mallintamista voisi kuvata utopistiseksi visioksi tulevasta, jonka avulla ideat konkretisoidaan asiakkaalle näkyvään muotoon. Visualisointien avulla pystytään kevyesti testaamaan ja pilotoimaan erilaisia ideoita, ja hakemaan palautetta erilaisilta viiteryhmiltä olipa sitten kyseessä organisaation henkilöstö, kaupunginosan naapurusto, sidosryhmät, sijoittajat tai vapaa-ajan asunnon ostajat. Parhaimmillaan mallintaminen on integroitu sisälle suunnitteluprosessiin, jolloin se vaatii sitoutumista ja resursseja.

 

 

Kuva aulasta paikan päällä, sekä mallinnuskuva, joka on tehty päätöksenteon tueksi suunnitteluvaiheessa.

 

 

Visualisoinnit uusien konseptin, myynnin ja kiinteistökehityksen tukena

Visualisoinneilla ja 3D-malleilla visiot ja mielikuvitus tehdään lähes käsin kosketeltavaksi konkretiaksi. Niiden avulla voidaan tehdä päätöksiä mm. toimintamallien pilotoinneista, kiinteistökehittämisestä, myydä ja markkinoida lähes valmista lopputulosta sekä tukea ostopäätöksiä vaikkapa asuntojen suhteen. Kiinteistönomistajalle voidaan esimerkiksi visualisoida, mihin suuntaan korttelia, rakennusta tai toimitilaa voisi kehittää, tai miltä rakennus näyttäisi kaupunkikuvassa. Visualisoinneilla voidaan myös testata uusia toimintakonsepteja vaikkapa terveydenhuoltoalalle, pilotoiden kokonaiskonseptia, tilaratkaisuja ja käyttöliittymää: missä asiakaskohtaamispisteet sijaitsevat, miten tilojen käyttöliittymä tulisi mahdollisesti toimimaan ja miten konseptia voitaisi yhteistyössä jatkokehittää ennen tarkempia suunnitelmia. Liiketilan kohdalla visualisointi voi olla tukena esim. uuden henkilökunnan kouluttamisessa ja perehdyttämisessä jo etukäteen, jolloin liiketilan avauduttua myymälä on heti oikeassa käytössä eli houkuttelemassa asiakkaita ostoksille.

 

3D-mallintamisen ja visualisoinnin hyödyt:

 

  • Markkinoinnin ja myynnin apuväline
  • Ostopäätösten vauhdittaja
  • Visioiden havainnollistaja
  • Tuotteiden, palveluiden ja tilojen pilotoinnin mahdollistaja
  • Tiedonkulun ja viestinnän tuki
  • Tilakonseptien ja showroomien visualisoija
  • Päätöksenteon ja rakentamisen edistäjä
  • Asiakaspolun kokemuksen mahdollistaja

 

Tulevaisuuden mallintaminen: VR- ja AR-teknologiat

3D-mallintamisesta on jo tähän mennessä loikattu uskomaton harppaus eteenpäin VR- ja AR-teknologioihin, jotka mahdollistavat virtuaalitodellisuuden luomisen sekä kokemisen. VR-maailma (Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuus mahdollistaa visualisoinnin sekä virtuaalitodellisuudessa liikkumisen täysin tietokonesimulointiin pohjautuen. Virtuaalitodellisuusteknologian avulla voidaan simuloida joko todellisuutta tai visioita tulevasta ympäristöistä; miten esimerkiksi uudisrakennus toimii suunnitellussa ympäristössään tai millainen on asiakkaan polku alkaen yrityksen aulasta vaikkapa näyttely- ja showroomtiloihin. AR:n (”Augmented Reality) eli lisätyn todellisuuden avulla pystytään puolestaan lisäämään digitaalista mediaa, vaikkapa 3D-malleja, informatiiviseen ja interaktiivisesti esitettävään muotoon. Esimerkiksi AR-lasien avulla käyttäjä näkee fyysisen tilan, jossa hän on, ja AR-lasien läpi lisäksi kolmiulotteisia hologrammeja. AR-ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, ja mahdollistavat jo nyt sekä varmasti lähitulevassa monipuoliset uudet toimintatavat liiketoiminnan kehittämiseksi. Me olemme jo tutustuneet VR-teknologiaan muutamissa kohteissamme, suunnitellessamme esimerkiksi showroomeja, asiakaspolkuja ja co-working-tiloja. Olethan sinäkin jo kokeillut millainen kokemus virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat VR- tai AR-lasit päässä?

 

 

Kiinnostuitko visualisoinneista ja 3D-malleista? Haluatko vauhdittaa myyntiä tai markkinointia, tai kenties vakuuttaa kiinteistösijoittajan? Ota meihin yhteyttä tästä, niin jutellaan lisää kuinka voisimme olla avuksi!