Vahva identiteetti luo arvoa ja näkyvyyttä

 

Identiteettikonseptit luovat yrityksen näkyvyyden kulmakivet. Identiteettiin voidaan kutoa sisälle esimerkiksi yrityksen arvot, tarina, yrityksen ääni tai vaikkapa paikallisuus. Vahva yritysidentiteetti todentaa organisaation arvot todellisiksi ja yksilöi yrityksen tarjoaman – erottaen yrityksen omaksi rohkeaksi kokonaisuudeksi ja tuoden merkittävää kilpailuetua sekä tunnettavuutta. Miten vahva ja yhtenäinen identiteetti luodaan?

 

Designkonsultti kiteyttää yrityksen visuaalisen identiteetin

Designkonsultin avulla kehitetään ja kiteytetään yrityksen uusia arvoja ja visioita tukemaan yritysten liiketoiminta-, palvelu- ja tuotekonsepteja. Syventymällä brändin ja yritysidentiteetin kehittämiseen sekä kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen löydetään uusia toimintamalleja yrityksen viestinnän, toiminnan ja ydinsanoman tueksi.

 

Strateginen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa

Strateginen suunnittelu tukee yritysstrategiaa ja designkonsultin fasilitoimat workshopit kehittävät ja kiteyttävät brändi-identiteettiä. Yhdessä asiakkaan kanssa luomme tulevaisuuden visioita työstäen designstrategiaa osallistavin menetelmin. Teemme selkeitä palvelukonsepteja ja palvelupaketteja kokonaisvaltaisen muotoilun avulla, helpottaen yrityksen palvelutarjoaman ja asiakkaan kohtaamista. Tarjonnastamme löytyy myös brändikonsultointia, palvelukonseptien hiomista ja vaikkapa viestinnän tukipalveluita muutosprosessien tueksi.

 

Osallistava kehitysprosessi palvelumuotoilun keinoin

Osallistamme aina asiakkaamme kehitysprosessiin mukaan, parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Konsepteja kehitetään esimerkiksi hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja ja räätälöityjä kiteytysworkshoppeja. Liiketoimintaa tukevia palvelukonsepteja tai toimintamalleja voidaan myös kartoittaa havainnoiden ja kyselyin, koko henkilöstä osallistaen tai asiakaspolkua kartoittaen. Brändin arvojen ja vision on tärkeä näkyä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin – vahvan ja yhtenäisen visuaalisen identiteetin takaamiseksi.

 

Miksi kiteyttää identiteettiä?
  • Yritysstrategia ja tavoitteet selkeytyvät
  • Brändi-identiteetti ja arvot kirkastuvat
  • Asiakaspolku ja asiakaskokemus hahmottuvat ja konkretisoituvat
  • Liiketoiminta-, palvelu- ja tuotekonseptit kehittyvät muotoilun keinoin
  • Uudet toimintamallit ja palvelut hioutuvat valmiiksi paketeiksi

 

Kiinnostuitko identiteetin kiteytyksestä ja konseptoinnista? Ota yhteyttä tästä, ideoidaan yhdessä lisää!

 

Lue myös aikaisemmat blogimme:

Design Thinking – luova ja ratkaisulähtöinen ajattelutapa

Palvelumuotoilu = Palveluiden innovointia kokemuksien kautta

Visuaalinen ilme – tehokas brändinrakentaja