Mitä hyötyä palvelumuotoilusta on työympäristökehityksessä ja tilasuunnittelussa? 

 

Kohinan tiimiin liittynyt palvelumuotoilija ja kehityspäällikkö Satu Heikinheimo:

”Menisitkö bussipysäkille tietä pitkin, jos bussipysäkille johtaa paljon kätevämpi orgaanisesti syntynyt polku? Palvelumuotoilu hyödyttää juuri tällaisten tilanteiden ymmärtämistä. Palvelumuotoilun keinoin voimme rakentaa parempaa maailmaa sekä vaikuttavampia tiloja ja parempia asiakaskokemuksia käyttäjien ehdoilla.”

Mitä annan työympäristökehitykselle?  

Olen saanut palvelumuotoiluoppini suurimmaksi osaksi Ruotsista, jossa opiskelin Business and Design -maisteritutkinnon. Erikoisalaani on selvittää, kuinka yritykset voivat hyödyntää muotoilua toiminnassaan ja kuinka puolestaan muotoilua voi hyödyttää eri liiketoiminnan osa-alueita.

Ymmärrän yritysten koko palvelumuotoiluprosessin: aina rekrytoinnista palveluiden muotoilemiseen ja siihen, kuinka tilat saadaan tukemaan asiakaspolkua ja hyvää asiakaskokemusta. Kyse on kokonaisvaltaisesta yrityksen toiminnan perkaamisesta ja toiminnan kyseenalaistamisesta epälineaarisin prosessein. Näiden pohjalta suunnitellaan uusia ideoita ja asiakaslähtöistä toimintaa. Käyttäjien todelliset tarpeet otetaan huomioon alusta asti.

Mikä on merkityksellistä?

Minun mielestä inhimillisyydellä, empatialla ja kokemuksellisuudella on merkitystä. Vain aidon käyttäjäymmärryksen avulla voimme päästä upeisiin, innovatiivisiin ja rohkeisiin konsepteihin. Koen vahvasti myös työn murroksen, joka pakottaa meidät organisoitumaan nopeasti uudella tavalla ja katsomaan uusia tapoja tehdä töitä.

Tähän liittyvät vahvasti tilat ja tavat, miten teemme työtä, sekä tietenkin teknologiakehitys. Työn murrosta tukemaan olen intohimoisesti ollut mukana perustamassa naisten vertaiskoulutusverkosto Howtomoa, joka toimii tällä hetkellä yhdeksässä eri kaupungissa ympäri Suomea.

Miksi palvelumuotoilu kannattaa yhdistää tila- ja sisustussuunnitteluun?

Palvelumuotoilun ytimessä on kyseenalaistaa se, mitä ollaan tekemässä ja lähteä suunnittelemaan uutta puhtaalta pöydältä. Kaikki ympärillämme on suunniteltua, joten mikseivät kaikki ympäristömme voisi olla kokemuksellisia ja oikeasti ihmisten elämää helpottavia? Palvelumuotoilu ei ole taikasana, vaan lähestymistapa, jolla käyttäjät otetaan huomioon, mitä tahansa suunnitellessa.

Miten osaamisesi vahvistaa Kohinan palveluja?

Kohinalla on huikea monialainen asiantuntijatiimi ja olenkin tullut tänne oppimaan uusilta kollegoiltani. Itse tuon Kohinalle palvelumuotoiluosaamista, syvällistä ymmärrystä asiakaskokemuksesta sekä siitä, miten työn murrokseen voidaan vastata.  Mukanani kulkee myös kansainvälinen tuulahdus sekä ajatus, että voimme luoda hyvinkin rohkeita yhteistyömalleja täysin eri alojen toimijoiden kanssa.

Lisää yksityiskohtia Sadun työtaustasta löydät hänen LinkedIn-profiilista.