Muuttuva työ ja tilat – haasteista ratkaisuihin

On yleisesti tiedossa, että työn tekeminen muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia. Siksi myös tilojen ja ympäristöjen joissa työtä tehdään, on muututtava. Muuttuva työ ja muutosvoimat tuovat mukanaan lieveilmiöitä ja nämä kaikki haastavat suunnittelua.

Arvioiden mukaan vuonna 2019 vietämme sisätiloissa jopa noin 90 prosenttia ajastamme. Miten huolehdimme siitä, että hyvinvointi säilyy muutosten keskellä, rakennetussa ympäristössä? Tutkimuksen mukaan 66 prosenttia suomalaisista kokee työympäristön vaikuttavan merkittävästi hyvinvointiinsa ja noin joka neljäs suomalainen kokee työuupumuksen oireita uransa aikana.

Muun muassa näille lähtökohdille on löydettävä ratkaisuja ja suunniteltava paremmin ihmisistä huolehtivia tiloja ja ympäristöjä. Me tunnistamme tässä hetkessä neljä suurta muutosvoimaa, jotka haastavat työnteon ja tilat. Suunnittelussa on nyt huomioitava pirstaloituva työ, älykäs teknologia, inhimillisyyden kaipuu sekä luonnon ja ihmisen tasapaino. Näiden kyljessä kulkevat 11 pienempää ajankohtaista teemaa.

muuttuva työ
Designin tehtävä on yhdistää muutosvoimat ja kiteyttää kokonaisuus, jotta ihmisillä on hyvä olla tiloissa ja tilat palvelevat tarkoituksiaan.

Muuttuva työ ja teknologia

Työnteko pirstaloituu ja jatkuvasti muuttuvat käytännöt ja vaatimukset haastavat meitä arjessa ja erityisesti uuden oppimisessa. Kapasiteettimme loppuu ja hyvinvointi vähenee. Niin kutsuttu always on -yhteiskunta muovautuu osaksi tiloja, joihin on kytketty valtavat määrät teknologiaa. Tämän seurauksena ilmapiirin levottomuus ja kiihkeys kasvaa.  Vastapainoksi ja lääkkeeksi  teknologiselle ylikuormitukselle ihmiset kaipaavat ja arvostavat uudestaan ja enemmän aitoja, yksinkertaisia offline  -kokemuksia.

Teknologialähtöisten ratkaisuiden kasvu ja soluttautuminen yhä useampaan elämämme osaan luo myös entistä vahvempaa epätasapainoa ihmisen ja luonnon välille. Tässä luonnottomassa tilassa ihminen etsii itselleen apua, tasapainoa. Tähän haasteeseen on luotava ympäristöjä, jotka vastaavat muutoksiin, mutta toisaalta turvaavat ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin. Ihmiskeho ei ole mukana teknologian kehityksessä, vaan yrittää sopeutua siihen. Vaikka monet teknologiat auttavat ihmistä selviytymään tässä ajassa, asettavat ne myös haasteita hyvinvoinnille. Ympäristön ja tilojen pitäisi pystyä tukemaan sekä teknologiaa että sen poissulkemista.

Työtiloissa erotetaan tekeminen tietovirrasta ja luodaan paikkoja tekemiselle.

Yksi vastaus haasteisiin on myös hyvinvoinnin voimakas integraatio tiloihin. Tätä voi tukea suunnittelulla joka irroittaa ihmistä tietovirrasta. Tiloihin suunnitellaan tarkoituksenmukaisia paikkoja, jotka ohjaavat tekemään tiettyjä asioita. Tekeminen voi tapahtua yksin, kaksin tai suuremmassa ryhmässä; se voi olla ideointia, keskittymistä, yhteistyötä tai tuotantoa – mutta niin, että tila ohjaa käyttäjiä muualle kuin jatkuvaan online-olemiseen. Suunnittelun lähtökohtana ovat työnteon tarpeet ihmislähtöisesti, eivätkä esimerkiksi organisaation osat. Tiloihin luodaan inhimillisiä ja kokemuksellisia kohtaamispaikkoja.

Kehittyvistä teknologioista otetaan käyttöön parhaat mahdollisuudet, ihmislähtöisesti ja harkitusti. Jatkossa osana tilojen käyttöliittymää on yhä useammin mobiili ja personoitu tilaohjaus, joka auttaa hallitsemaan arkea ja toimii ihmisen tukena vaivattomasti ja helposti. Tiloissa hyödynnetään yhteisiä välineitä ja käytäntöjä, jotka edistävät tiedon jakamista ja tavoitettavuutta.

Inhimillisyys ja tasapaino

Työympäristöihin haetaan kasvavassa määrin myös inhimillisyyttä ja kodinomaisuutta sekä hyvinvoinnin päivittäistä tukemista. Satunnaiset hyvinvoinnin palvelut tai esimerkiksi ravinteikkaiden välipalojen tarjoilu eivät riitä, vaan tukemisen on oltava jatkuvassa yhteydessä ihmiseen ja hyvin kokonaisvaltaista.

Yksilöiden ja käyttäjäryhmien tarpeita huomioidaan yhä tarkemmin, työntekijäkokemus nostetaan enemmän esille. Ympäristöihin luodaan paikkoja ihmisten aidoille kohtaamisille ja suunnittelussa huomioidaan aidosti ihmisläheisyys sekä moniaistillisuus. Moderni, hyvin muotoiltu teknologia integroidaan huomaamattomaksi osaksi tiloja.

Kodinomaisuutta ja inhimillisyyttä luodaan pyöreillä muodoilla, monipuolisilla kalustevalinnoilla ja luonnonläheisellä värimaailmalla.

Luonnon ja ihmisen tasapainoa vahvistetaan tarkoituksenmukaisella designilla. Design-valintoja harkitaan entistä tarkemmin ja tehdyt valinnat täytyy osata perustella yhä paremmin. Vaatimukset kestävän laadun sekä klassisten ratkaisuiden osaamiselle kasvaa ja nousee kilpailueduksi.

Kestävän kehityksen periaatteet integroidaan osaksi arkea ja vastuullisista valinnoista tulee itsestäänselvyys, kun huolet ympäristöstä kasvaa. Design ja elinkaariajattelu nivoo yhteen trendit, sekä historian että tulevaisuuden.

Blogikirjoitus pohjautuu Susanna Kallion pitämään puheenvuoroon Sisustusarkkitehtien liitto SIO:n 70-juhlavuotis-seminaarissa 17.1.2019 Tiedekulmassa. 

Haluatko jutella meidän kanssa, miten voimme muokata teidän tilat vastaamaan työnteon muutoksia.  Ota meihin yhteyttä.

Lähteet: JWT, The Future 100: Trends and Changes to Watch in 2019, Rakennuslehti 2018, ZEF 2019.

Teksti: Anna Hjelt