TYÖYMPÄRISTÖKEHITYS

 

Miten tilat tukevat työtä ja prosesseja? Jotta voi löytää, pitää osata etsiä. Käytämme etsintään tuoreimpia työkaluja ja osallistavia menetelmiä.

 

Tilankäytönmittaus

Työtapakysely

Kartoitusten pohjalta tehty uusi tilaohjelma

Fasilitoidut, osallistavat työpajat henkilöstölle muutoksen tueksi

Pelisääntötyöpaja

 

Tutustu hankkeisiimme: Elisa Pasila Kampus, Marioff Vantaa ja Microsoft Finland

DESIGN

 

Alkukartoitukset ja haastattelut

Toiminnallinen ja tyylillinen kokonaiskonsepti

Tilasuunnittelu ja havainnollistavat mallinnukset

Materiaalit, värit

Uusien kalusteiden, varusteiden ja tekstiilien määrittely ja listaukset

Akustinen suunnittelu ja valaistuskonsepti

Vanhojen kalusteiden inventointi ja uudelleensijoittelu

 

Tutustu hankkeisiimme: Elisa Pasila Kampus/Henkilöstöravintola ja kokouskeskus, Eficode ja Marioff Vantaa.

IDENTITEETTI

 

Kokonaisvaltainen visuaalinen ilme kantaa läpi yrityksen ja tukee yrityksen liiketoimintaa.

Opaste- ja teippaussuunnittelu

Asiakaspolun opastus

Brändisidonnaiset graafiset elementit

 

Tutustu hankkeisiimme: Marioffin brändinäkyvyys, Elisa Pasilan kerrosteemat ja Antellin historia osaksi tiloja.

PROJEKTINHALLINTA

 

Projektin aikataulutus ja vaiheistus

Mahdolliset siirtotilat

Muuton ohjeistus ja organisointi

Kustannuslaskelmat

Tarjouspyynnöt ja niiden vertailut

Eri vaiheiden raportointi ja seuranta asiakkaalle

 

Tutustu hankkeisiimme: Elisa Pasila Kampus, Ekahau ja Marioff Vantaa.