Siirry sisältöön

Kampusuudistuksen muutosjohtaminen – Vaasan yliopisto

Mistä koostuu tulevaisuuden maailmanluokan kampus? Entä millaisissa tiloissa opiskelijat ja opettajat haluavat työskennellä?

Vaasan yliopistolla oli käynnistymässä meren rannalla sijaitsevaa kampusta koskeva laaja uudistus, jossa muutosjohtaminen oli olennainen osa. Kohina auttoi kampuslaisia muutosprosessin ideoinnissa ja läpiviennissä. Ajatuksena oli haastaa totuttuja ajatusmalleja kampuksen palveluiden, käyttäjien ja työtilojen osalta.

”– on todella mukavaa että saatiin teidät tätä työstämään. En ole itse todellakaan mikään workshoppien ystävä mutta teidän vetämänä ne ovat todella toimineet ja mielestäni saatu ihmisistä enemmän irti kuin mitä normaalilla kokoustelulla oltaisiin saatu.”

– Asiantuntija, tietohallintopalvelut, Vaasan yliopisto

Muutosjohtaminen piti sisällään yhteisen aloituspalaverin uudet työtilat (UTI) ja toimintojen sijoittelu (TOSI) -ryhmien kanssa, työryhmien online-työpajoja sekä vuoropuhelun yliopiston ohjausryhmän ja uudistuksen avainhenkilöiden kanssa. Pohdimme vaasalaisten kanssa erityisesti kampuksen yhteisöllisyyttä ja ympärivuotista käyttöä sekä tulovirtoja. Toisaalta paneuduimme oppimisen ja opettamisen monitilatoimistoon ja sen käyttömahdollisuuksiin.

Jotta muutosjohtaminen saatiin sovitettua osaksi kilpailutusta, otettiin eri sidosryhmät hankkeeseen hyvissä ajoin mukaan. Kampuksen ja työtilojen osallistamisen tuloksista koostettiin lisäksi konseptikuvaukset, jotka toimivat tulevan suunnittelutyön pohjana. Kohina tuotti myös tilaohjelmat koulun eri osioille sekä alustavan pohjapiirustuksen esimerkkitilasta. Näin saatiin havainnollistettua tilan riittävyyttä ja esimerkkipäivän kulkua monitilatoimistossa.

Onko teillä vastaava uudistus pohdinnassa? Ota yhteyttä työympäristökehittäjä Juha Ritaan, juttelemme aiheesta mielellämme lisää.

Kuvat Kohina

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!