Siirry sisältöön
Fortum | Yhteistyö ja osaamisen jakaminen korostuvat uusissa tiloissa LUE LISÄÄ

Kestävä suunnittelu — kohti designin, ihmisen ja luonnon tasapainoa

Kestävälle, ihmisten hyvinvointia tukevalle rakentamiselle povataan kasvua. Eikä ihme, sillä kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee rakennusten vaikuttavan paljon olotilaansa, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Yhtä suuri osa tiedostaa työympäristön vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa. Aidosti kestävä suunnittelu vaatii vielä suurta harppausta koko toimialalta.

Miten suunnittelulla voidaan edistää kestävämpää tulevaisuutta?

Kestävä suunnittelu ja vihreä rakentaminen arkipäiväistyvät kun toimintatavat muuttuvat vastaamaan ilmastotavoitteita. Perinteisesti kestävä suunnittelu pohjautuu ajatteluun ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Käsite on kuitenkin hyvin laaja, joten jokaisen yrityksen täytyy miettiä oma lähestymistapansa, jolla edistää vastuullisempaa ja kestävämpää ympäristöä.

Uskomme kestävämpään tulevaisuuteen ja haluamme kantaa kortemme kekoon. Jo Kohinan syntytarinassa on mukana ajatus paremmista ympäristöistä, monialaisesta hyvinvoivasta tiimistä ja kestävästä laadusta.

Osana kestävämpää suunnittelua huomioimme esimerkiksi:

  • käyttäjälähtöisen lähestymistavan,
  • pitkäikäiset ja tarkoituksenmukaiset tilat sekä
  • tiedostavammat materiaali- ja kalustevalinnat.

Käyttäjälähtöiset, pitkäikäiset ja tarkoituksenmukaiset tilat

Tilat ovat olemassa ihmisiä varten. Suunnittelumme lähtökohtana ovat aina loppukäyttäjän toiveet sekä asiakkaan liiketoiminta ja tilojen ajattelu pidempiaikaisena investointina. Luomme tiloja, jotka palvelevat asiakkaan tarpeita nyt, mutta huomioivat myös tulevaisuuden.

”Vihreään rakentamiseen ja sen ajattelumaailmaan kuuluu tietty laatu, tehdään kestäviä ja muuntuvia ratkaisuja.”

– Susanna Kallio, arkkitehti, luova johtaja, Kohina

Layoutista voidaan suunnitella väljempi vaihtoehto henkilöstön nykyisiin tarpeisiin ja toinen esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä.

Pieneenkin tilaan saadaan fiksulla layoutilla tärkeimmät toiminnot, jotka muuntuvat tulevaisuuden tarpeisiin. Toisaalta design-ajatteluun kuuluu olennaisesti käyttötarkoituksen huomiointi. Tilojen ja tuotteiden tulee kestää juuri tietyn kaltaista käyttöä ja kulutusta, jotta niitä ei tarvitse heti uusia. Asukkaan elämäntyyli tai henkilöstön työskentelytavat ja -tarpeet on huomioitava. Perustellut ratkaisut lisäävät myös tilojen turvallisuutta. 

”Esimerkiksi hotelleissa huonevalinnat täytyy olla hyvin harkittuja ylläpidon ja huollon kannalta. Niiden täytyy kestää aikaa ja varaosien saatavuus on varmistettava.”

– Susanna Kallio

Käyttötarkoituksen lisäksi on hyvä huomioida energiatehokkuus ja teknologiset valinnat. Energiatehokkuuden kannalta tärkeimmät suunnitteluvalinnat liittyvät ilmastointiin, lämmitykseen ja valaistukseen, jotka vievät käytössä eniten energiaa rakennuksen käyttöaikana. Esimerkiksi huonesäätimillä ja ohjatulla valaistuksella voidaan säädellä energiankulutusta.

Tiedostavammat materiaali- ja kalustevalinnat

”Vihreää rakentamista voi edistää käyttämällä uusiutuvia materiaaleja ja kestäviä kalusteita. Esimerkiksi keräiltävä klassikkotuoli on hyvä esimerkki siitä, miten design on tuonut arvoa ja kestävyyttä. Monelta kantilta harkittu, haluttava esine, jota jaksetaan kunnostaa ja pitää huolta. Ei vain heitetä pois.”

– Susanna Kallio

Tiedostavat valinnat, lähialueen tavarantoimittajien kartoitus sekä pienempiä yrityksien, kuten suomalaisten puuseppien, tukeminen ovat projekteissamme läsnä, toki asiakkaalle sopivimmalla tavalla. Perehdymme jatkuvasti kestävämpiin, uusiutuviin materiaali- ja kalustevalintoihin.

aulan puisen vastaanottotiskin yksityiskohdat
Meillä ihmisillä on sisäinen tarve olla osana luontoa. Sen tuominen osaksi sisätiloja parantaa hyvinvointiamme ja puu on usein toimiva ratkaisu. Juttumme biofilisestä suunnittelusta löytyy täältä.

Kestävistä, uusiutuvista materiaaleista puun käyttö kasvaa huimaa vauhtia: Erityisesti perinteinen puurakentaminen sekä uudet puuinnovaatiot pitävät sisällään hurjasti potentiaalia. Puuta voi aina jatkojalostaa – sen voi polttaa energiaksi vähillä päästöillä tai tehdä siitä toisen tuotteen, jos sitä ei ole älyttömästi käsitelty.

Matka kohti kestävämpää suunnittelua ei tapahdu yhdessä yössä, eikä yhden yrityksen voimin.  Täältä löydät esimerkin projektistamme, jossa suunnittelimme MTK ry:lle uudet, kestävämpiä valintoja hyödyntävät toimitilat. Täällä puolestaan voit perehtyä puurakentamiseen ja sen etuihin kestävän suunnittelun kannalta.

Jos haluat kuulla siitä, miten voimme auttaa oman rakennus- tai sisustusprojektisi kestävyys- ja ekologisuusnäkökulmassa, ota yhteyttä Susannaan tai Johannaan.


Kuvat Kohina, Riikka Kantinkoski
Lähteet Saint Gobainin tutkimus, Rakennuslehti (2018), Suomen Arkkitehtiliiton kestävän rakentamisen linjaus: Kohti kestävää rakennettua ympäristöä

MTK-keittiö

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!