fbpx

Kestävä suunnittelu — kohti designin, ihmisen ja luonnon tasapainoa

Kestävälle, ihmisten hyvinvointia tukevalle rakentamiselle povataan hurjaa kasvua. Eikä ihme, sillä kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee rakennusten vaikuttavan paljon olotilaansa, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Yhtä suuri osa tiedostaa työympäristön vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa. Toisaalta aidosti kestävä suunnittelu vaatii vielä suurta harppausta koko toimialalta.

Miten suunnittelulla voidaan edistää kestävämpää tulevaisuutta?

Kestävä suunnittelu ja vihreä rakentaminen arkipäiväistyvät vähä vähältä. Perinteisesti kestävä suunnittelu pohjautuu ajatteluun ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Käsite on kuitenkin hyvin laaja, joten jokaisen yrityksen täytyy miettiä oma lähestymistapansa, jolla edistää vastuullisempaa ja kestävämpää ympäristöä.

Uskomme kestävämpään tulevaisuuteen ja haluamme kantaa kortemme kekoon, vähä vähältä. Jo Kohinan syntytarinasta lähtee ajatus paremmista ympäristöistä, monialaisesta hyvinvoivasta tiimistä ja kestävästä laadusta.

Osana kestävämpää suunnittelua huomioimme esimerkiksi:

Käyttäjälähtöiset, pitkäikäiset ja tarkoituksenmukaiset tilat

Tilat ovat olemassa ihmisiä varten. Suunnittelumme lähtökohtana ovat aina loppukäyttäjän toiveet sekä asiakkaan liiketoiminta ja tilojen ajattelu pidempiaikaisena investointina. Luomme tiloja, jotka palvelevat asiakkaan tarpeita nyt, mutta huomioivat myös tulevaisuuden.

”Vihreään rakentamiseen ja sen ajattelumaailmaan kuuluu tietty laatu, tehdään kestäviä ja muuntuvia ratkaisuja.” – Susanna Kallio, arkkitehti, Kohina

Pieneenkin tilaan saadaan fiksulla layoutilla tärkeimmät toiminnot, jotka muuntuvat tulevaisuuden tarpeisiin.

Layoutista voidaan suunnitella väljempi vaihtoehto henkilöstön nykyisiin tarpeisiin ja toinen esimerkiksi kolmen vuoden tähtäimellä.

Toisaalta design-ajatteluun kuuluu olennaisesti käyttötarkoituksen huomiointi. Tilojen ja tuotteiden tulee kestää juuri tietyn kaltaista käyttöä ja kulutusta, jotta niitä ei tarvitse heti uusia. Asukkaan elämäntyyli on huomioitava. Perustellut ratkaisut lisäävät myös tilojen turvallisuutta. 

”Erityisesti hotelleissa huonevalinnat täytyy olla hyvin harkittuja ylläpidon ja huollon kannalta. Niiden täytyy kestää aikaa ja varaosien saatavuus on varmistettava.” – Susanna Kallio

Käyttötarkoituksen lisäksi on hyvä huomioida energiatehokkuus ja teknologiset valinnat. Energiatehokkuuden kannalta tärkeimmät suunnitteluvalinnat liittyvät ilmastointiin, lämmitykseen ja valaistukseen, jotka vievät käytössä eniten energiaa rakennuksen käyttöaikana. Esimerkiksi huonesäätimillä ja ohjatulla valaistuksella voidaan säädellä energiankulutusta.

Tiedostavammat materiaali- ja kalustevalinnat

Varsinaisen tilan ja sen optimoinnin lisäksi perustellut materiaali- ja kalustevalinnat ovat osa kestävää suunnittelua. Jo rakennusvaiheessa on huomioitava materiaalit sekä niiden jatkojalostus- ja hyödyntämismahdollisuudet.

”Vihreää rakentamista voi edistää käyttämällä uusiutuvia materiaaleja ja kestäviä kalusteita. Esimerkiksi keräiltävä klassikkotuoli on hyvä esimerkki siitä, miten design on tuonut arvoa ja kestävyyttä. Monelta kantilta harkittu, haluttava esine, jota jaksetaan kunnostaa ja pitää huolta. Ei vain heitetä pois.” – Susanna Kallio

Tiedostavat valinnat, lähialueen tavarantoimittajien kartoitus sekä pienempiä yrityksien, kuten suomalaisten puuseppien, tukeminen ovat projekteissamme läsnä, toki asiakkaalle sopivimmalla tavalla. Perehdymme jatkuvasti kestävämpiin, uusiutuviin materiaali- ja kalustevalintoihin.

Meillä ihmisillä on sisäinen tarve olla osana luontoa. Sen tuominen osaksi sisätiloja parantaa hyvinvointiamme. Juttumme biofilisestä suunnittelusta tällä.
Meillä ihmisillä on sisäinen tarve olla osana luontoa. Sen tuominen osaksi sisätiloja parantaa hyvinvointiamme ja puu on usein toimiva ratkaisu. Juttumme biofilisestä suunnittelusta löytyy täältä.

Kestävistä, uusiutuvista materiaaleista puun käyttö kasvaa huimaa vauhtia: Erityisesti perinteinen puurakentaminen sekä uudet puuinnovaatiot pitävät sisällään hurjasti potentiaalia. Puuta voi aina jatkojalostaa – sen voi polttaa energiaksi vähillä päästöillä tai tehdä siitä toisen tuotteen, jos sitä ei ole älyttömästi käsitelty.

Matka kohti kestävämpää suunnittelua ei tapahdu yhdessä yössä, eikä yhden yrityksen voimin. Mikäli kiinnostuit lukemaan lisää, täältä löydät esimerkin projektistamme, jossa suunnittelimme MTK ry:lle uudet, kestävämpiä valintoja hyödyntävät toimitilat. Täällä puolestaan voit perehtyä puurakentamiseen ja sen etuihin kestävän suunnittelun kannalta.

25.9.2019

Teksti Jenny Soldan
Kuvat Kohina, Riikka Kantinkoski
Lähteet Saint Gobainin tutkimus, Rakennuslehti (2018), Suomen Arkkitehtiliiton kestävän rakentamisen tietosivut