Siirry sisältöön
Majoitus-hotelli-konsepti-suunnittelu-ideakuvat-Kohina

Majoitusalan kehitys – merkitykselliset kokemukset

Suomen kiinnostavuus matkailumaana on vahvaa. Alan viiden prosentin vuosittaisesta kasvusta huolimatta Helsingissä on noin kolmasosa Tukholman hotellihuoneiden lukumäärästä. Mitä majoitusalalla tapahtuu tulevina vuosina ja millaisia hotellikonsepteja matkailijat kaipaavat tulevaisuudessa?

Hyvinvoinnin ja vastuullisuuden konkretisoituminen muovaavat vauhdilla majoitusalan tiloja ja toimintamalleja. Majoitusalan toimijat ottavat yhä enemmän vastuuta yhteisöissä, hyvinvoinnin tukemisessa ja tuovat esiin merkityksellisempiä vaihtoehtoja. Elämyskuluttaminen muuttuu merkityskuluttamiseksi.

Majoitustoimijat yhteisöiden tukipilareina

Hotellit ja muut majoituksen tarjoajat muuttuvat etäisistä toimijoista kohti laajempaa ja helposti lähestyttävämpää moniroolia. Matkailu- ja majoitusvalinnat painottuvat autenttisuuteen, halutaan tuntea paikan ”pulssi” ja tukea paikallisia yhteisöjä. Majoitusalan toimijoista tulee yhteisöiden tukipilareita vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden saralla. Lähimatkailu nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ja se viedään entistä pidemmälle. Myös niin sanottu snacking-matkailu eli 1 – 3 yön lyhytlomien suosio kasvaa.

”Matkailijat kaipaavat uudenlaista yhteisöllisyyttä, johon liittyviä trendejä ovat muun muassa yleisöosallisuus (commune thinking) ja talkoistaminen (crowd-sourcing). Matkailijat muodostavat yhä useammin käsityksen tuotteista ja palveluista sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun perusteella” (Business Finland)

Ihmisten osallisuus ja vastuurajat muotoillaan uusiksi. Vastuullisuus nivotaan osaksi hotellien jokaista ulottuvuutta aina ideoiden keräämisestä tilojen suunnitteluun ja ravintolan antimiin. Esimerkiksi yleisöosallistamisella kerätään tietoa ja ideoita konseptin kehittämiseksi. 

Konsepteista luodaan puolestaan mukautuvampia – niiden täytyy erottua ja palvella ympäröivää yhteisöä 24/7 käyttöasteen varmistamiseksi. Yksi keino erottua on viljellä itse paikan päällä valmistettavat ruoka-aineet alusta asti ja näin osallistua alueen ruoantuotantoon. Entä miltä kuulostaisi kohtuullistamiseen, LOHAS-segmentille suunnattu hotelli- ja majoituskonsepti, jonka ideointiin kuluttajat voisivat osallistua?

Hyvinvointia tukevat, räätälöidyt majoituskokemukset

Vastuullisuus näkyy majoitusalan tulevaisuudessa myös hyvinvointia tukevina, räätälöityinä kokemuksina ja palveluina. Työ- ja vapaa-ajalla halutaan pitää entistä enemmän huolta itsestä. Rauhoittavat, tasapainoa tuovat kokemukset nostavat päätään. Onnellisuutta tavoitellaan muun muassa meditaatioretriittien ja hotellielämysten avulla. Harrastukset vaikuttavat yhä enemmän kohteen ja majoituspaikan valintaan. Suomessa hotellitarjonnan keskisektori on hyvin katettu, mutta edullisimmassa ja premium-kategoriassa kaivattaisiin uusia toimijoita.

Lääketiede on otettu avuksi räätälöityihin, itselle mahdollisimman sopiviin majoitus- ja hyvinvointipalveluihin. DNA:han perustuva matkailu ja terveysturismi ovat esimerkkejä tavoista löytää itselle sopivia majoituksia ja kokemuksia. Merkityksellisyyttä matkailuun tuovat paitsi sairauksien ehkäisy, myös esimerkiksi mahdollisuus vierailla omien esi-isien syntyseuduilla tai ottaa lemmikki mukaan hotellikokemukseen. Muita ilmentymiä hyvinvointia tukevasta matkailusta ovat tietyt segmentit, kuten aktiiviset seniorit tai liikuntarajoitteiset, erityisesti huomioivat hotellit. Esimerkiksi Espooseen on noussut seniorihotelli Ainola.

Majoitusalan kaksiulotteisuus – digital detox ja virtuaalimatkailu

Hyvinvoinnin tukeminen ja vastuullisten valintojen huomioiminen näkyy myös majoitusalan digikehityksessä. Toisaalta halutaan irtautua digitaalisesta maailmasta ja hakeutua stressiä laskeviin, nostalgisiin ympäristöihin. Vastapainoa haetaan esimerkiksi hitaasta matkailusta ja ”koteloitumisesta”. Hitaan syömisen konseptit ja eri tunteille suunnatut hotellihuoneet auttavat hengähtämään omassa rauhassa. Majoitustilojen suunnittelussa häiriötöntä tunnelmaa luodaan hyödyntämällä pehmeää valaistusta, luonnonmateriaaleja ja tarkkaan harkittua äänimaailmaa. ”Back to basics” -ilmiössä korostuvat muun muassa käsillä tekeminen, aisteilla kokeminen sekä luonto ja maaseutuympäristöjen tarjoama rauha.

Samaan aikaan virtuaalinen matkailu- ja majoitustoiminta yleistyy. Lomia voi kokeilla etukäteen virtuaalisesti ja ”fiksut”, automaattista tiedonsiirtoa laitteiden välillä hyödyntävät, hotellit yleistyvät. Jopa koko loma on mahdollista viettää virtuaalisessa ympäristössä omalta sohvalta käsin sekä lähitulevaisuudessa myös avaruudessa. Palvelut virtaviivaistuvat ja teknologia sulautuu fyysisiin ympäristöihin. Perinteisten fyysisten ympäristöjen ja teknologian yhteensulautumista kuvaavat esimerkiksi ubiteknologialla höystetty mummonmökki ja robotit, jotka valmistavat ateriat fyysisessä ravintolaympäristössä.

Kiinnostuitko? Lue lisää esimerkiksi ympäristöystävällisestä matkailusta ja boutique-hotel Fabianista, jonka käyttötarkoituksen muutoksessa ja arkkitehtisuunnittelussa olimme mukana.

Kuvat Pinterest

Lähteet
Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu/culture-creators/kestava-kehitys-ja-tulevaisuuden-trendit/

Fabian-hotellisuunnittelu-arkkitehtisuunnittelu-Kohina

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!