Siirry sisältöön
Elisa | Monipuolinen, työskentelyä ja arvoja tukeva pääkonttori

Mistä tulevaisuuden toimisto on tehty?

Hiljattain meillä oli ilo olla mukana projektissa, jossa saimme heittäytyä miettimään eri näkökulmista, mistä tulevaisuuden toimisto on tehty? Selvitimme tiimin kanssa, minkälaisia voisivat olla tulevaisuuden ammatit, minkälaista teknologiaa toimistossa käytetään ja mihin suuntaan työn tekeminen muuttuu. Näitä teemoja olemme syventäneet ja soveltaneet eri projekteissa, joita olemme vuoden aikana tehneet.

Tämän taustan pohjalta oli kiinnostava kuulla myös syksyn ReWork- seminaarissa esityksiä tulevaisuuden toimistosta. Nostaisin esiin kolme tulevaisuuden kannalta keskeistä teemaa, co-workingin, digitaaliset työkalut ja työntekijäkokemuksen.

Co-working, digitaalisuus, työntekijäkokemus

Materiaalivalinnoissa painotettiin rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Uniikit yksityiskohdat kehystävät kauniisti arkkitehtuuria ja huikeita näkymiä yli Helsingin keskustan.

Co-working -tilojen määrä vaihtelee maasta ja kaupungista riippuen, mutta suurin osa meistä viettää jatkossakin suurimman osan työajasta työtyönantajan omissa toimistotiloissa. Yritykset avaavat omien tilojensa yhteyteen toisaalta yhä enemmän pieniä ja kutsuvia co-working -tiloja.  Uusien ideoiden syntyminen vauhdittuu, kun organisaation tiloihin saadaan työskentelemään asiakkaita, kumppaneita tai muita sidosryhmiä.

Toimitila on yhden itsestään selvän ratkaisun sijaan joukko mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden toimiston digitaaliset välineet ovat paljon esillä. Erilaiset järjestelmät, jotka tuovat käyttäjien saataville tiedot, jotka ovat perinteisesti olleet toimitilahallinnon mielenkiinnon kohteena – muun muassa tilojen käyttöasteet, lämpötilat ja ilmanlaatu, ovat olleet viime vuosina paljon pinnalla. Työntekijöiden kannalta vaikuttaa lupaavalta, että näihin järjestelmiin ollaan rakentamassa ominaisuuksia, jotka auttaisivat oikeasti tietotyöläisen arkea. Demoissa oli esillä ajatuksia esimerkiksi neuvotteluhuoneen varaustoiminnoista, toimitilanavigoinnista ja kahvin tilaamisesta puhelimella. 

Kolmas keskustelu, joka nousee selvästi esille, on yritysten panostaminen työntekijäkokemukseen. Työympäristöjen merkitys uusien osaajien houkuttelussa on selvästi lyönyt läpi. Vielä pari vuotta sitten työympäristöhankkeiden tavoitteena oli tyypillisesti toimitilakulujen vähentäminen. Nyt kulutietoisuuden painoarvo tavoitteissa oli selvästi laskenut. Samoin tavoitteissa tuotiin aikaisempaa selvemmin esiin vastuullisuutta ja ympäristötietoisuutta.

Kohina-arkkitehti-Elisa-paakonttori

Mahdollisuuksien joukko

No, minkälainen sitten on tulevaisuuden toimisto? Ei varmasti mikään täysin selvä yhtenäinen pakettiratkaisu.  Avo- vai huonetoimisto -väittely tulee jatkossa laajenemaan, kun perinteisten toimitilakonseptien rinnalle saadaan vielä vaihtoehdoksi työskentely co-working-tiloissa, kumppaneiden luona sekä kotona ja muilla joustotyön foorumeilla. 

Viimeaikaiset keskustelut ja nostot eri yhteyksissä vahvistavat ajatusta siitä, että toimitila on yhden itsestään selvän ratkaisun sijaan joukko mahdollisuuksia, joita pitäisi toteuttaa yrityksen tavoitteiden ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Samoin ei ole vain yhtä tulevaisuuden työntekijää, joita varten ratkaisuja suunnitellaan, vaan useilla erilaisilla tavoilla työskenteleviä työntekijöitä, jotka käyttävät erilaisia työympäristöjä. 

Kysy lisää näkemyksiä ja tietoa hänen projekteistaan Juhalta, hän juttelee aina aiheesta mielellään. Juhan tavoitat juha@kohina.eu tai +358 40 538 0523.

Kysy lisää näkemyksiä ja tietoa hänen projekteistaan Juhalta, hän juttelee aina aiheesta mielellään. Juhan tavoitat juha@kohina.eu tai +358 40 538 0523.

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!