Siirry sisältöön
Kiilto toimistotila.
Kiilto-konserni | Laaja remontti, jonka yhteydessä luotiin kotoisa toimisto suomalaiselle perheyritykselle LUE LISÄÄ

Miten ihmislähtöiset ja kokemukselliset tilat edistävät hyvinvointia?

Toimintaympäristöt muuttuvat, mutta ihmisen luontaiset perustarpeet pysyvät. Epävarmalta tuntuvassa maailmantilanteessa on entistä tärkeämpää, että ne ympäristöt, joissa vietämme eniten aikaa, tukevat hyvinvointiamme. Suunniteltujen tilojen on vastattava muuttuneisiin tarpeisiin sekä tuettava ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Mutta miten suunnitellaan hyvinvointia edistävä tila? 

Kohinan luova johtaja Susanna Kallio kertoo kuinka suunnittelijan ammattitaitoa on ottaa työssään huomioon ihmisen hyvinvoinnin, aistien ja kokemusten tukemisen näkökulmat sisustusarkkitehtuurin keinoin. Ammattitaitoisella tilasuunnittelulla luodaan tiloja, joissa ihmisen on hyvä olla.

Ihmisten luontaiset tarpeet ohjaavat tilojen suunnittelua

Tarkoituksenmukaisten ja kokemuksellisten tilojen suunnittelu perustuu ihmisten tarpeiden huomioimiseen. Perustarpeet, kuten sen, että tilat tarjoavat suojaa sekä paikkoja, joissa nukkua ja syödä lisäksi ihmiset kaipaavat myös syvempiä asioita, kuten turvallisuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä, kehittymistä ja elämyksiä.

Monesti tila on onnistunut, kun sitä ei edes huomaa – kaikki sujuu ja tila täyttää funktiot, joihin se on suunniteltu. Toisaalta tilat ovat myös tarinankerronnan ja tunteiden herättämisen väline. Suunnittelijat tekevät tietoisia päätöksiä siitä, miten tilalla tuetaan eri aisteja ja millaisia tunteita sillä halutaan synnyttää.

Vaalea keittiö ja puiset baarijakkarat.

”Tilan pitäisi olla riittävän pelkistetty, sisältää vain tarpeellinen. Silloin mielellä on tilaa vaeltaa ja lopputulos vetoaa syvemmälle, aisti- ja tunnetasolle.”

– Susanna Kallio

Tiloja suunniteltaessa tulee huomioida tarpeiden lisäksi yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ympäröiviltä tiloilta kaipaavat. Viime vuosina esiin ovat nousseet esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin tukeminen luonnonmukaisen suunnittelun, biofilian, avulla sekä aistiherkkien ihmisten huomioiminen luomalla aistiergonomisia tiloja.

Viisi ihmisen ja ympäristön hyvinvointia tukevaa tilaa

Kokosimme muutoksiin ja ihmisten tarpeisiin perustuen viisi ihmisen ja ympäristön hyvinvointia tukevaa tilatyyppiä. Maailma hektistyy ja vietämme sisätiloissa valtaosan hereilläoloajastamme. Jotta pysymme muutoksessa mukana, tulisi tiloissa huomioida harmonian, turvan, läsnäolon, kehittymisen ja elämyksellisyyden mukaan tuominen. Tilatyypit voidaan toteuttaa yksin tai niitä voidaan yhdistellä samaan tilaan.

Ihmisten hyvinvointia tukevat elementit pohjautuvat tarpeiden täyttämiseen aina levosta, turvallisuuden tunteesta ja vuorovaikutuksesta kehittymiseen ja arjesta irtaantumiseen.

Hyvinvointia tukevista tilatyypeistä harmonia pohjautuu eniten toiminnallisuuteen ja perustarpeiden täyttämiseen. Tilan tulee luoda ihmiselle harmoninen tunnelma, jossa voi rauhoittua ja levätä. Esimerkiksi ärsykkeettömyys, luonnonmateriaalit, laatu ja kestävyys sekä ”vähemmän on enemmän” -lähestymistapa ohjaavat tämän toteuttamista.

Turvallisuuden tunnetta tuovan tilan suunnittelu puolestaan perustuu selkeyteen, kirkkaaseen valaistukseen ja luontevuuteen. Esimerkiksi sairaalat ja lentokentät suunnitellaan vaistonvaraisiksi, helposti navigoitaviksi kokonaisuuksiksi, joissa tuntee olevansa turvassa. Tällaisissa hetkissä haluaa vain suoriutua ja selviytyä seuraavaan tehtävään, jolloin tilan on oltava selkeästi hahmotettavissa.

Tilasuunnittelussa korostuu myös läsnäolon tukeminen. Vietämme paljon aikaa näyttöjen äärellä, emmekä keskittyen läheisiimme ja muihin ympärillämme oleviin ihmisiin. Samaan aikaan luontainen yhteenkuuluvuuden tarpeemme ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisten tukeminen tilasuunnittelun keinoin onkin entistä tärkeämpää. Muiden kohtaaminen on yksi tärkeimpiä syitä tulla läsnäolemaan toimistolle. Ihmisten on esimerkiksi luontevaa kerääntyä pienemmissä ryhmissä suojaisaan tilaan, mitä voidaan tukea suunnittelemalla tähän sopivia kalusteryhmiä.

Toisaalta ihmisluontoon on sisäänrakennettu halu kehittyä, tavoitella ja saavuttaa aina enemmän. Jotta meille jää tilaa hengähtää ja keskittyä oppimaan, tarvitsemme tiloja, jotka aktivoivat sekä edistävät yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Esimerkiksi perinteisestä poikkeavat, luovemmin ja rennommin kalustetut kokoustilat auttavat saamaan ajatukset irti totutuista ajatusmalleista.

Nykyään ihmisten ja tilojen suhteessa korostuu myös elämyksellisyys ja merkityksien hakeminen. Tilojen on oltava yritysten arvojen mukaisia ja toisaalta esimerkiksi kodin kuvastaa siellä asuvaa ihmistä. Elämyksellisyys voikin ilmentää eri ihmisille eri asioita. Yhteisenä tekijänä voidaan kuitenkin pitää moniaistillisuuden tukemista sekä tunne- ja muistijäljen luomista.

”Elämyksellinen tila puhuttelee juuri sinua. Toisaalta niihin halutaan jotain, joka herättää huomion ja poikkeaa totutusta.”

– Susanna Kallio

Tukevatko yrityksesi toimitilat henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia? Halutessasi kartoitamme tilanteenne ja teemme ketterästi parannusehdotukset. Ota yhteyttä Susannaan tai Johannaan. 


Haluatko lukea lisää hyvinvoinnin tukemisesta sisustusarkkitehtuurin keinoin? Lue juttu hyvinvointia tukevasta tilasuunnittelusta.

Mitä tarkoitetaan biofilisella suunnittelulla? Tutustu tarkemmin aiheeseen: Biofilinen suunnittelu – luonto osaksi sisätiloja


Kuvat Riikka Kantinkoski

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!