Modulaarinen majoitustila elämys- ja luontomatkailuun

Vastuullisuus on noussut kaukaisesta megatrendistä arjessa näkyväksi ilmiöksi. Ilmastohuolen myötä lähi- ja luontomatkailu nostavat suosiotaan. Miten majoituspalvelut varmistavat pysyvänsä ajan hermoilla?  Millainen on tämän hetken houkutteleva luontomatkailun konsepti ja kuinka sellainen suunnitellaan? Kohinan sisustusarkkitehti Henni Parmola suunnitteli lopputyönsä toimeksiantona majoituskonseptin Lappiin.

Tänä kesänä jopa 74 prosenttia suomalaisista aikoo suunnata matkalle kotimaahan, esimerkiksi luontokohteisiin (Suoma ry:n kyselytutkimus, 2019). Ihmisten arvomaailma muuttuu: ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteisiin, mikä näkyy myös matkailussa. Ihmiset haluavat matka- ja majoituskohteelta aitoutta. Halutaan mennä paikallisten sekaan, oppia paikallisesta kulttuurista ja ihmisistä, osallistua arkeen. Kestävyys on tämän vuoden selkeä pääteema matkailualalla.

Modulaarinen tila matkailun kasvun tueksi

”Luksuskäsitys muuttuu överistä kimalteesta kohti aitoutta. Nykypäivän luksusta on itsensä kehittäminen ja hyvän olon saaminen. Trendi on suotuisa Lapin matkailulle – matkailijoita on enemmän kuin majoitustilaa”, Henni kuvailee lähtötilannetta majoituskonseptin kehittämiseen.

Lopputyön mallinnuskuvissa huomioitiin erityisesti luonnon ja ihmisen vuorovaikutus.

Toimeksiantajan toiveena oli modulaarinen, helposti siirreltävä majoitustila 2-4 hengelle. Toiminnallisuuden kannalta tarvittiin paikka jossa yöpyä, kylpyhuone, säilytystila matkatavaroille sekä pieni oleskelualue, minijääkaappi sekä kahvinkeitin. Olennaista oli elämyksellisyys ja luonnon tuominen osaksi tilakokemusta.

Nykypäivän elämys ja kokemus

Elämys ja kokemus mielletään arkikielessä usein jopa samaksi asiaksi. Toinen haaste elämyksellisyyden konkretisoinnissa on sen henkilökohtaisuus: ei ole olemassa yhtä elämyksellisyyttä. Elämys pohjautuu aina myös esimerkiksi henkilön ikään, elämäntilanteeseen ja arvoihin. Tunnetasolla elämys ja kokemus voidaan kuitenkin erottaa toisistaan.

”Kokemuksesta tulee elämys, kun siinä on vahvoja tunteita mukana ja muistat sen, haluat palata siihen hetkeen.”

Majoituskonseptissa haluttiin jättää tilaa tunteille ja aisteille. Suunnittelussa on huomioitu tarkasti tilan käytettävyys ja käytännöllisyys sekä tutkittu, miten rakennus on paras suunnata suhteessa luontoon ja muuhun ympäristöön. Pienetkin yksityiskohdat sekä materiaalit on harkittu – kaikki asiat jotka parantavat tilakokemusta ja elämystä.

Konsepti aidosti osana luontoa

Matkailun trendien kartoituksen, referenssikohdekäyntien ja oman suunnittelutyön perusteella kysyimme Henniltä, mistä osista nykyajan elämyksellinen majoitustila koostuu. Majoituskonseptia suunniteltaessa huomioitavia asioita ovat:

Varsinaisen tilakonseptin lisäksi suunnittelussa huomioitiin myös moduulien kuljettamiskustannukset, mitat ja näiden asettamat rajoitteet suunnittelulle.

Kustannustehokkuuden ja käytännön ratkaisuiden lisäksi majoitus- ja matkailukonseptin idean tulisi keskittyä tunteisiin, joita sillä halutaan herättää. Ihannemaailmassa jokainen Lapin luontomatkailukohde tuntuisi erilaiselta tilan sekä sen ympärille rakennetun palvelukokonaisuuden, ihmisten ja tunnelman ansiosta.

Seuraava konsepti matkailupalveluille on Kohinalla jo työn alla, kerromme siitä syksyllä lisää.

19.6.2019

Teksti Jenny Soldan
Kuvat Dwell, Arctic Cabins, Gather Greene, 3D-mallinnukset Henni Parmola