sisustusarkkitehtuuri_2020_ja_muutosvoimat_kohina_v_spotlight

Sisustusarkkitehtuuri 2020 – miten muutosvoimat muokkaavat ympäristöjämme?

Mitä ympärillämme tapahtuu tulevina vuosina ja miten muutokset vaikuttavat sisustusarkkitehtuuriin? Sitra on jälleen listannut megatrendit vuodelle 2020 ja eri mediat julkaisseet näkemyksiään tulevasta. Kuten yleensä, suuret muutosvoimat toteutuvat hitaasti ja saavat eri sävyjä ja painoarvoja.

Tämän laajuuden vuoksi tärkeintä on kysyä, mitä megatrendit tarkoittavat yritysten ja yksittäisen ihmisen kannalta. Me pohdimme, mitä kaikkea muutosvoimat voivat tarkoittaa kiinteistökehityksen, liiketilojen ja hotellien suunnitteluun sekä työyhteisöjen kannalta.

Arkkitehtuurin perusarvot mukailevat megatrendien pysyvyyttä

Sisustusarkkitehtuurin ja kiinteistöjen suurin linkki megatrendeihin on pysyvyys. Konseptit ja sisustusvalinnat tähtäävät kestävyyteen, kuitenkin ajan henkeen ja asiakkaiden tarpeisiin kiinnittyen. Arkkitehtuurin perusarvot linkittyvät aikaa kestäviin muotoihin, harmoniaan sekä ympäristön ja ihmiset huomioiviin valintoihin. Tilojen suunnittelu lähtee tarkoituksenmukaisuudesta – teemme aikaa kestäviä ratkaisuja, vanhoja rakenteita ja ratkaisuja hyödyntäen.

Sisustusarkkitehtuuri_2020_ja_muutosvoimat_kohina_heikot_signaalit_v
Megatrendien taustalla vaikuttavat pienemmät muutosvoimat eli ns. heikot signaalit. Sisustusarkkitehtuurissa tällaisia ovat esimerkiksi sienistä valmistetut huonekalut ja käytetyille tavaroille suunnatut ostoskeskukset, jotka liittyvät vastuullisuuden nousuun.

Vaikka arkkitehtuuri sekä kiinteistökehitys pohjaavat kestävyyteen, on ekologinen muutos hidasta. Sertifikaatit, kuten WELL ja BREEAM, ovat valtavirtaistumassa. Myös kiertotalous ja materiaali-innovaatiot näkyvät julkitilojen sisustusvalinnoissa entistä vahvemmin, yksityistiloissa uusi vanha luksus nostaa suosiotaan. Liiketiloissa ja ravintoloissa painotetaan entistä enemmän myös sisustusvalintojen kestävyyttä, esimerkkinä tästä Vantaan Plaza Business Parkin Roima-ravintola.

Aidosti vaikuttavat sekä konkreettiset teot ovat kuitenkin haasteellisia. Ne vaativat päätöksiä, aikaa ja rahaa. Meiltä arkkitehtuuri- ja kiinteistöalan yrityksiltä vaaditaan nyt rohkeutta toimia. Yksin emme pysty muuttamaan koko alan toimintaa, mutta entäpä jos yhdessä ”uskalletaan tehdä epätäydellisiä ratkaisuja”, kuten Katainenkin kannusti Sitran megatrendien julkistamistilaisuudessa.

Ikääntyminen, poteroituminen ja hyvinvointi tarvitsevat avoimia tiloja

Rohkeasti uusia ideoita tarvitaan myös vastaamaan väestön kiihtyvään ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen. Tulevan vuosikymmenen ”nuoret vanhat” kaipaavat aktiivisempaan elämään räätälöityjä tiloja. Ikäihmiset ovat aiempaa terveempiä, vauraampia ja tuottavampia. Hoitokotien ja muiden perinteisten vanhusten hyvinvointia tukevien tilojen rinnalle syntyy innovatiivisia, monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavia ympäristöjä. Haluamme kannustaa luomaan uudelle ikääntyvien joukolle palveluja ja tiloja, jotka tukevat heidän uudenlaista arkeaan ja hyvinvointiaan.

Tyhjillään olevat kiinteistöt ja hidastuva talouskasvu puolestaan asettavat uudenlaisia vaateita tilojen vetovoimaisuudelle ja suunnittelulle. Muuttoliike tuo suomalaiset entistä enemmän suuriin kasvukeskuksiin, joihin myös kiinteistöjen sijoittaminen ja kehittäminen keskittyy. Maaseudut ja raja-alueet autioituvat, jolloin tyhjät kiinteistöt ja tilat kaipaavat konsepteja, jotka elävöittävät ja luovat vetoavia mielikuvia alueesta ja siellä toimimisesta. Samanaikaisesti oma katsantokantamme jakautuu helposti entistä pienempiin poteroihin ja arki useampaan paikkaan.

Perinteisen maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu muovautuu kohti monipaikkaisuutta. Tarvitsemme yhä enemmän alueita ja monipuolisempia tiloja, joissa ihmiset kohtaavat ja yhteistyö tehostuu. Esimerkkinä tästä ovat suosiotaan kasvattaneet co-working -tilat, Briteissä nousseet sinkkuäitien kommuunit eli ”mommuunit” sekä Salo IoT kampus, jossa eri tyyppisiä toimijoita on kerätty saman katon alle vetovoimaiseksi yhteisöksi. Jotta voimme yhdessä luoda uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja, on eri alojen yhteistyötä tehostettava erityisesti hankkeiden alkuvaiheissa.

Trendeistä johdetut vuoden 2020 sisustusarkkitehtuuri ja tilat näyttäytyvät ekologisesti valveutuneempina, yhteisöllisempinä, innovatiivisempina, monimuotoisempina ja avoimempina. Sisustusarkkitehtuuri 2020 on mahdollisuus luoda ihmisille uudenlaisia konsepteja, jotka erottuvat, palvelevat ja kestävät pitkälle alkaneeseen vuosikymmeneen.

Heräsikö ajatuksia? Soita meille, keskustelemme ajatuksistanne ja ratkaisuista mielellämme lisää. Lue myös näkemyksiämme tulevaisuuden toimistosta.

27.1.2020
Teksti Jenny Soldan ja Anna Hjelt
Kuvat Shutterstock, kumu.io/mdufva

Lähteet
Sitran Megatrendit 2020 -raportti ja julkistustilaisuus 9.1.2020
HS Maailma 2020
European Predictions 2020, Forrester Research, 2019