fbpx

Vastuullisuus ja suomalainen design

Elämme aikaa, jossa perinteisistä suunnittelu- ja tuotantotavoista luovutaan ja tilalle syntyy yhä räätälöidympiä keinoja ja tapoja. Tuotteen taustalla pitäisi olla ainakin ajatuksellinen ja laadukas muotoilu sekä elinkaaren eettisyys ja ekologisuus. Tilasuunnittelun näkökulmasta asiaa voi lähestyä muun muassa materiaalivalintojen, kierrätettävyyden ja eettisen valmistamisen kautta.  Mitä tilasuunnittelupalvelua tilaavan olisi siis hyvä tietää, kun hän haluaa huomioida vastuullisuuden näkyvän tiloissaan?

Kestävä design

Kestävä, käytännöllinen, esteettinen. Näillä usein kuvataan hyvin suunnitelluksi koettu tuote, jossa kaikki osa-alueet on huomioitu tarkasti pieniä detaljeja myöten. Arvokkaaksi koetuista tuotteista pidetään huolta ja niitä voidaan tarvittaessa korjata. Huolellisesti suunnitellulla tuotteella onkin siksi keskimääräistä pidempi käyttöikä.

Kestävän ja huolellisesti toteutetun designin pitäisi olla yksi hyvän tilasuunnittelun lähtökohdista. Se ei kuitenkaan kumoa rohkeiden ja kokeilevien ratkaisujen valitsemista. Monien klassikkotuotteiksi muodostuneiden tuotteiden takana on uskaltavaa kokeilua, jota on aikanaan ensin kummasteltu.

Innovatiivinen materiaali

Pikamuoti ei ole vain vaateteollisuuden ongelma, vaan myös sisustamisesta on tullut nopeaan tahtiin vaihtuvaa bisnestä. Kalusteiden pieni ehostaminen on yksi vaihtoehto olla ostamatta uutta, mutta myös yli jääville kalusteiden materiaaleille pitää kehittää uusia käyttöideoita.

Elinkaariajattelu kukoistaa, kun tuotteen käyttöiän loppuessa siitä voidaan luoda jotain aivan muuta. Viime vuosina onkin syntynyt erityisesti hyviä ratkaisuja muoville. Kierrätysmuovia löytyy suomalaistenkin kalusteiden kankaista, rungosta sekä täytteestä. Ongelmallisiksi koettujen materiaalien, kuten meren muovin kierrättäminen on tärkeää ja uusille ideoille on suuri kysyntä tulevaisuudessakin.

Erityinen tarina

Tarina tuotteen takana tuo arvoa silloin, kun haluamme tietää tuotteen taustan ja alkuperän. Moni meistä myös haluaa tukea erityisesti paikallista tuotantoa ja käsityötä. Monien pienyrittäjien arvovalintoihin kuuluu pitää kiinni käsityöperinteistä, joiden pohjana toimii vastuullinen materiaalien hankkiminen ja niiden jatkokäsittely. Suomesta löytyykin lukuisia yrityksiä, joiden vastuullisuus perustuu suomalaisten työllistämiseen ja kestävien metsien puutavaran käyttöön.

Materiaalivalinnalla voi myös olla oma erityinen tarinansa. Suomessa puu on uusiutuvana luonnonvarana yksi merkittävin kotimainen materiaali. Puu taipuu melkein mihin tahansa käyttötarkoitukseen aina lattiasta sisustuskulhoon. Kierrätysmateriaaleilla on myös paljon sanottavaa, kun puhutaan niiden alkuperästä.  Läpinäkyvä tarina materiaalin matkasta ja käsittelystä vahvistaa luotettavuutta sekä herättää ajatuksia.

Uusia ideoita vastuullisuuden huomioimiselle on syntynyt paljon. Kalusteteollisuuden on kuitenkin vaikea hoitaa tuotteiden uusiokäyttäminen yksin, joten tulevaisuudessa tarvitaan lisää yhteistyötä muun muassa osien kierrätystä koskien. Hyvillä arvovalinnoilla tuetaan vastuullisten tuotteiden valmistusta.

Kaluste- ja materiaalivalmistajille ja tilasuunnittelijoille on tärkeää kuunnella asiakkaita ja ennakoida sekä ottaa huomioon heidän tarpeensa. Siksi haluamme herätellä ajatuksia vastuullisesta tilasuunnittelusta ja avata keskustelua siitä, miten pääsemme kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Yhdessä pienin askelin pidämme valintojemme avulla huolta luonnosta ja tuemme osaavia sekä vastuullisia design-alan ammattilaisia.

6.12.2019

Teksti Jenni Forsman, sisustusarkkitehtiharjoittelija
Kuvat Shutterstock