Siirry sisältöön
Docrates Syöpäsairaala | Laajennuksen myötä entistäkin parempi palvelupolku.

”Saavun tänne tuntematta itseäni sairaaksi – on kuin astuisin mihin tahansa, missä saan erinomaista palvelua.”

– Asiakas, Docrates

Laajennuksen myötä keskityttiin parantamaan palvelupolkua toiminnallisuuksien avulla.

Docrates Syöpäsairaalan laajennuksen painopiste oli palvelukokonaisuuksien keskittämisessä ja asiakkaan palveluketjun parantamisessa. Keskittämisen myötä asiakkaiden tarve siirtyä eri siipien välillä on vähentynyt. Myös opasteiden lisääminen on helpottanut asiakkaiden ohjausta.

Tilakonseptin tavoitteena oli luoda rauhallinen ja kodikas ilmapiiri, johon on mukava astua sisään.

Sairaalan laajennuksen myötä, myös henkilökunnan tiloihin saatiin viihtyisyyttä ja väljyyttä.

”Täällä on nyt niin hyvä työskennellä, etten halua koskaan jäädä eläkkeelle.”


– Mammografiatilan työntekijä, Docrates

Laajennusta suunnitellessa kiinnitettiin erityistä huomiota eri toimenpidehuoneiden, lepohuoneen, välinehuollon ja mammografiatilan yksilöllisiin tarpeisiin. 

Samalla hoitajien sekä lääkärien huoneet suunniteltiin aiempaa tilavammiksi ja niissä pystyttiin toteuttamaan yksilöllisiä tarpeita.

DOCRATES SYÖPÄSAIRAALAN LAAJENNUS
2023
Helsinki, Jätkäsaari

Pääsuunnittelu I Arkkitehtisuunnittelu | Kalustesuunnittelu | Konsepti | Projektinhallinta | Sisustusarkkitehtuuri | Palvelumuotoilu I Graafinen suunnittelu

Haaste

Sairaalalla oli tarve laajentaa tilojaan, ja ratkaisuna otettiin käyttöön lisätilaa kiinteistön viereisestä siivestä. Vanhasta toimistotilasta lähdettiin muokkaamaan sairaalatiloja. Erityinen tarve oli uusille vastaanottohuoneille hoitajille ja lääkäreille.

Laajennuksen keskeisenä tavoitteena oli parantaa potilaan palvelupolkua, samalla vähentäen potilaiden liikkumista rakennuksen eri siipien välillä. Huolta herätti A-siiven ja C-siiven yhdyskäytävän suunnittelussa mahdollinen henkilökunnan eriytyminen.

Laajennus haluttiin toteuttaa Docrateen konseptin mukaisesti, säilyttäen lämminhenkisen ja potilaskeskeisen ilmapiirin. Konsepti oli jo vakiintunut, kun Kohina oli luonut tiloille visuaalisen ilmeen sairaalan ensimmäisessä uudistusvaiheessa vuonna 2020.

Laajennukselle tarjoutui ihanteellinen mahdollisuus suunnitella tiloja puhtaalta pöydältä, mikä edisti Docrateen konseptin täydellistä integraatiota ja vastasi sairaalan toiminnallisiin tarpeisiin. 

Hyöty

Asiakkaiden palaute on ollut erittäin myönteistä ja tilat herättävät ihastusta. Erityisesti tilojen tunnelma ja rauhallisuus ovat saaneet paljon kiitosta.

Aiemmin hajallaan olleet toiminnot on nyt keskitetty. Laajennuksen myötä asiakkaiden palvelupolkua on parannettu ja palveluita on järkevästi keskitetty. Asiakkaiden tarve siirtyä eri siipien välillä on myös vähentynyt. 

Laajennuksen myötä katsottiin rohkeasti tulevaisuuteen ja varmistettiin resurssien kestävyys.

Henkilökunnan työskentelyolosuhteet ja viihtyisyys ovat parantuneet merkittävästi. Hoitajien ja lääkärien huoneet ovat nyt tilavampia ja yksilöllisiä toiveita on voitu toteuttaa. Yhteisöllisyys on kasvanut, ja uudet, avarammat sekä viihtyisät henkilökunnan tilat kannustavat ihmisiä kokoontumaan yhteen. Yhdyskäytävä luo yhteisöllisyyttä sen sijaan, että se erottaisi.

Kun Kohina loi Docrateen tilakonseptin vuonna 2020, sen jatkokehittäminen ja parantaminen oli luonteva askel sairaalan laajentuessa.

Haluatko tehostaa tilankäyttöä ja luoda tulevaisuuden hybridiratkaisuja kiinteistöönne? Autamme muutosmatkalla maaliin asti!