Siirry sisältöön

Kun kiinteistön arvonnousu, asiakaskokemuksen kehittäminen ja ihmisten hyvinvointi ovat tavoitteinasi,
me autamme.

Autamme liiketoimintasi uudelle tasolle ihmisten osallistamisella, korkealaatuisella suunnittelulla, ilolla ja vastuullisesti.

Pohjaamme monialaisen ajattelumme, metodimme ja suunnittelutyömme ihmisten, tilojen ja yritysten juurille.

puinen vastaanottotiski
Capman-PE21-kiinteistö-porrashuoneet-arkkitehtuuri-Kohina-p

Voidaksemme suunnitella aidosti kiinnostavia tiloja ja konsepteja, meidän on ensin ymmärrettävä, mikä eri ihmisille on olennaista, millaista arkea he elävät ja ennen kaikkea millaista elämää he toivovat.

Työmme ydin on näiden, usein alitajuisten, tarpeiden, toiveiden ja unelmien tunnistaminen. Työtämme ohjaa uteliaisuus ja kyky asettua asiakkaan saappaisiin.

Meille tutkimus ja ajattelutyö ei ole itsetarkoitus vaan se, miten tiedon voimme jalostaa konkreettiseksi suunnitelmaksi.

Monialainen asiantuntijatiimimme hallitsee pää- ja arkkitehtisuunnittelun, sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun,
graafisen suunnittelun,
visualisoinnit ja projektin johtamisen, tarpeenne mukaan osallistaen, yhteistyössä tai avaimet käteen-pakettina.

Kiinteistökehitys

Vajaakäyttöinen kiinteistö saadaan houkuttelevaksi yhdistämällä tieto kohderyhmän tarpeista ja tarjonnasta harkittuun tilakonseptiin.

KEHITÄMME JA SUUNNITTELEMME
kiinteistöjä, liiketiloja ja asuntoja vetovoimaisiksi, kasvatamme kiinteistöjen arvoa ja tehokkaampaa käyttöastetta, rakennusten elinkaari- ja hiilijalanjälki huomioiden.

Kiinnostaako kiinteistösi arvon kasvattaminen?

Kiinteistön kehittämisen palvelumme

 • Kiinteistöjen uudistukset ja käyttötarkoituksen muutokset
 • Paikka- ja kohderyhmäanalysoinnit
 • Hankesuunnitelmat
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Kiinteistön brändäys
 • Opastesuunnitelmat ja valomainokset
 • Mallinnukset ja visualisoinnit
 • Vuokrauksen ja markkinoinnin tuki
 • Test-fit pohjat
 • Laatutasokuvaukset
 • Uudet liiketoimintaympäristöt
 • Konseptisuunnittelu

Työympäristöt

Osallistavalla ja hallitulla johtamisella saadaan haastavinkin muutosmatka maaliin tehokkaasti ja tuottavin tuloksin.

JOHDAMME JA KONSULTOIMME
kehitystiimiä, rakennushanketta ja työympäristön muutosmatkaa hallituilla prosesseilla, osallistavilla työpajoilla ja digitaalisilla työkaluilla. Autamme muutosmatkan läpi, teemme uuden hyödylliseksi ja varmistamme teidän tulevien vuosien kilpailukykyä. Teemme monimutkaisen helpoksi.

Haluatko kuulla lisää tai etsitkö kumppania, joka vie työympäristöprojektin sujuvasti maaliin? 

Työympäristöpalveluitamme:

 • Hybrid Work – työtapakysely – Nopea tapa kartoittaa henkilöstön näkemyksiä – lisätietoja tilojen suunnittelua ja muutosjohtamista varten
 • Office Space Dimensioning – tilaohjelma – Tilahakua varten yhteenveto tilatarpeista ja tulevan toimiston neliöistä
 • New Normal Strategy – johdon työpaja – Linjaukset toimitilamuutokselle, johdon yhteinen käsitys tavoitteista ja työkulttuurista 
 • Office Concept and Next Steps 
  – luonnossuunnittelu ja konseptointiprosessi – Kiteytettynä uuden toimiston konsepti ja visuaalinen ilme. Räätälöity toimenpide-ehdotus projektin jatkosta
 • Culture Hack -työpaja – Ehdotuksia uusista toimintamalleista hybridityön työkalupakkiin sekä toimintamalleihin liittyviä uusia tilallisia kehittämisideoita toimistokonseptiin.
 • Hybrid Work Pocket Book – esimiehen opas – Tiimien työkalu hybridityön pelisääntöjen sopimiseksi
 • House Rules -pelisääntötyöpaja – Työympäristön pelisäännöt toimivuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi, yhteinen henki hybridityölle ja henkilöstölle mahdollisuus tuoda esille ajatuksia ratkaisukeskeisessä ympäristössä
 • Hybrid Pulse -seurantakysely – kun haluat pysyä pulssilla, miten työympäristösi toimii 

Liiketilat, ravintolat, kahvilat, hotellit

Uskomme vastuullisesti kehittyviin kaupallisiin tiloihin. Eläytyvällä suunnittelulla ja osuvalla idealla voidaan muotoilla ihan uutta liiketoimintaa. Vahvalla teknisellä ymmärryksellä, hyvällä taustatutkimuksella ja osallistavilla työkaluilla sekä kustannuslaskelmilla saadaan rakennettua sykähdyttävä wow-kokemus.

TUTKIMME JA LUOMME
Uusia liiketoimintaympäristöjä käyttäjän tarpeisiin strategisista lähtökohdista. Suunnittelemme toimivia, vetovoimaisia kaupallisia tiloja vahvalla visuaalisella ilmeellä. Elämyksellisiä ja kestäviä tiloja asiakaslähtöisesti ja kustannustietoisesti. 

Haussa uudet liiketilat tai tarve päivittää vanhat?

Liiketoimintaympäristöihin meiltä saat:

 • Kauppakeskussuunnittelu
 • Liiketilat
 • Showroomit
 • Ravintolatilat
 • Hotellikonseptit
 • Konseptikehitys
 • Tarvekartoitus   
 • Käyttäjähaastattelut ja -analyysit
 • Projektinjohtaminen ja -koordinointi 
 • Palvelumuotoilu 
 • Kustannuslaskelmat 
 • Kilpailutukset
 • Visualisoinnit ja mallinnukset, opasteet ja graafinen suunnittelu

Asuminen

Suunnittelemme asuntoja, jotka tuntuvat kodeilta.
Kestävä puurakentaminen on sydäntämme lähellä.

Yksilölliset suunnitteluratkaisumme kumpuavat talon ja paikan tarinasta ja historiasta ja vastaavat asukkaan tarpeisiin. Kodikkaita, aikaa kestäviä, toimivia koteja, joissa jokainen asumisen yksityiskohta on harkittu. Erottuvat, laadukkaat ratkaisumme nostavat kiinteistön arvoa.

IDEOIMME JA KONSEPTOIMME
Erottuvia asumiskonsepteja, räätälöityjä pientaloratkaisuja, vetovoimaa ja houkuttelevuutta asumiseen.
Toimivia ja arkeen luksusta tuovia koteja käyttäjän tarpeisiin.

Etsitkö luotettavaa kumppania, joka suunnittelee kotinne?

Asumisen palvelumme

 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Sisustussuunnittelu
 • Konseptikehitys
 • Lupahakemukset
 • Käyttötarkoituksen muutos
 • Suojeluselvitykset ja määrittelyt
 • Vuokra-asumisen konseptit
 • Palvelumuotoilu
 • Graafinen suunnittelu
 • Virtuaalimallinnus ja visualisointi
 • Projektinhallinta

Oppimis-, terveys-, ja hyvinvointitilat

Digitaalisaation luomat mahdollisuudet ja kustannussäästöt osaksi oppimis- ja terveys- ja hyvinvointitiloja. Osallistavilla ja strategisilla suunnittelun työkaluillamme luomme uudet tilat muuttuneen maailman tarpeita vastaamaan. Lopputuloksena syntyy vastuullisia, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tiloja.

KIRKASTAMME JA KITEYTÄMME
Palvelumuotoilu on olennainen osa suunnitteluprosessiamme. Asiakaslähtöisyys, palveluprosessit ja digitalisaation mahdollisuudet osana käyttäjä- ja asiakaspolkuja. Muunnamme tulevaisuuden hybridiympäristöiksi vanhat opetustilat tai terveys- ja hyvinvointitilat.

Haluatko lähteä kehittämään tulevaisuuden tilaratkaisuja?

Oppimistilojen palvelumme:

 • Palvelumuotoilu
 • Oppimisympäristöjen konseptikehitys
 • Kampuskehitys
 • Hankesuunnitelmat, tarvekartoitukset
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Sisustus- ja kalustesuunnittelu
 • Graafinen suunnittelu, opasteet
 • Projektinhallinta
 • Kustannuslaskelmat, hankinnat, kilpailutukset

Terveys- ja hyvinvointitilojen palvelumme:

 • Palvelumuotoilu
 • Terveys- ja hyvinvointitilojen konseptikehitys
 • Hankesuunnitelmat, tarvekartoitukset
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Sisustus- ja kalustesuunnittelu
 • Uudet liiketoimintaympäristöt
 • Graafinen suunnittelu, opasteet
 • Projektinhallinta
 • Kustannuslaskelmat, hankinnat, kilpailutukset

Kiinteistöjen markkinointi

Visualisoimalla yhteinen näkemys, suunnitelmat muuttuvat konkretiaksi ja ne on helppo ostaa. Saamme aikaan kiinteistön arvonnousua palvelevia lopputuotteita strategisella ymmärryksellä liiketoiminnasta.   

LUOMME JA VISUALISOIMME
Kiinteistön brändi-ilmeet, aulojen uudistukset ja opasteet edistämään tilojen myyntiä tai vuokrausta. Kiinteistöjen markkinointimateriaalit, visualisoinnit ja esitteet konkretisoimaan myytäviä kohteita.

Haluatko lisätä kiinteistösi erottuvuutta markkinassa?

Kiinteistön markkinoinnin palvelumme

 • Kiinteistön brändäys
 • Aulan uudistus
 • Palvelumuotoilu ja konseptikehitys
 • Opastesuunnitelmat ja valomainokset
 • Virtuaalimallinnukset ja visualisoinnit 
 • Graafinen suunnittelu
 • Valomainokset ja teippaukset

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa kokonaiskonseptia ja usein se viimeistelee käyttäjäkokemuksen.

KONSEPTOIMME JA TOTEUTAMME
Meillä on vahva osaaminen graafisesta suunnittelusta, aina pienistä yksityiskohdista kokonaisvaltaisiin brändi-ilmeen uudistuksiin.

Tarvitsetko apua brändi-identiteetin, opasteiden tai kiinteistösi markkinoinnin parissa? Älä epäröi ottaa yhteyttä – olemme täällä auttamassa!

Graafinen suunnittelumme:

 • Brändi-ilmeen strateginen suunnittelu
 • Markkinointikonsultointi
 • Yritysilmeen identiteetit
 • Logot
 • Opasteet
 • Teippaukset
 • Pop-Up-tilat
 • Kuvitukset
 • Markkinointimateriaalit