Siirry sisältöön
Granlund | Kohinan Work Pulse -kyselystä saadun datan sekä ja osallistavien Culture Hack -työpajojen perusteella pystyimme laatimaan tiimeille työkaluksi Johtamisen käsikirjan. Käsikirjan avulla tiimien on helppo sopia ja soveltaa konsernin linjausten mukaisesti omalle tiimille sopivaa hybridityön strategiaa.

”Erittäin hyvää työtä, Kohina ymmärsi asiakkaan tarpeen, ja projekti ei lähtenyt laukalle vaan fokusoitiin oikeisiin asioihin”.

Kohina pyydettiin mukaan avuksi kunnianhimoiseen hankkeeseen, jossa tehtävänantona oli laatia ”Paras hybridityön strategia ” sekä johtamisen käsikirja tiimiesimiehille.

Yli 1 000 asiantuntijan organisaatio Granlund koki tarpeelliseksi linjata etätyön käytäntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä ennen kuin ihmiset palaisivat töihin pandemian rauhoittuessa.

”Projektin myötä linjaus meni läpi ja se saatiin kivasti kommunikoitua – toisin kuin joku olisi vain sanellut sen”, toteaa Granlundin henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen

Uusi hybridityön strategia haluttiin linjaamaan tiimien työtapoja etätyöskentelyn päättyessä. Samalla se toimii rekrytointivalttina ja vahvistaa työnantajakokemusta, sekä turvaa henkilöstön hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemuksen.

Strategian laadinnalla oli mahdollista yhdistää ja yhtenäistää konsernitasoiset linjaukset paikallisiin hyvin erilaisiin toimintamalleihin.

Myös esimiesten tukeminen hybridityöhön siirtymisessä, vertaistuen hyödyntäminen sekä yhteisten käytäntöjen jalkauttaminen oli mahdollista toteuttaa tämän työn kautta.


2022
Helsinki

Haaste

Kuinka laatia paras hybridityön strategia, kun palaamme takaisin toimistolle?

Kuinka löytää parhaat ja yhteneväiset toimintamallit 27 eri paikkakunnan tarpeisiin?

Kuinka yhdistää asiakaslähtöinen projektityön tekeminen ja etätyöhön tottuneiden asiantuntijoiden valinnanvapaus koko konsernia koskevassa hybridityön mallissa?

Kuinka muuttaa hybridityön strategiasta vahvuus työantajakokemuksessa? 

Näiden kysymysten ratkaiseminen sisältyi toimeksiantoomme, kun lähdimme ratkomaan asiaa ensin koko konsernin henkilöstöjohtoryhmän kokouksissa ja sen jälkeen linjaamaan yhdessä asiakkaan kanssa koko konsernitasoisia ratkaisuja.

Hyöty

Kohinan Work Pulse -kyselyn avulla kartoitettiin henkilöstön toiveita sekä tunnistetiin erilaisia työpersoonia. Kyselystä saatiin arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon henkilöstö haluaa tulevaisuudessa työskennellä toimistolla ja kuinka paljon etänä. 

Kyselystä saadun datan sekä ja osallistavien Culture Hack -työpajojen perusteella pystyimme laatimaan tiimeille työkaluksi Johtamisen käsikirjan. Käsikirjan avulla tiimien on helppo sopia ja soveltaa konsernin linjausten mukaisesti omalle tiimille sopivaa hybridityön strategiaa.

Tässä projektissa käytettiin seuraavia Kohinan työympäristötyökaluja:

  • Hybrid Work – työtapakysely
  • Office Space Dimensioning – tilaohjelma 
  • New Normal Strategy – johdon työpaja 
  • Office Concept and Next Steps 
    – luonnossuunnittelu ja konseptointiprosessi 
  • Culture Hack -työpaja 
  • Hybrid Work Pocket Book – esimiehen opas 

Oletko tunnistanut tarpeen lähteä kehittämään työympäristöä, muttet tiedä miten pitäisi lähteä liikkeelle? Ota yhteyttä niin autamme suunnittelemaan muutoksen askeleet ja kirkastamaan tavoitteet!

Tutustuthan myös näihin suunnittelemiimme työympäristön parannuksiin: