Siirry sisältöön

Biofilinen suunnittelu – luonto osaksi sisätiloja

Yli puolet suomalaisista pitää luontoa yhtenä Suomen suurimmista ylpeydenaiheista. Koska vietämme nykyään suurimman osan ajastamme sisätiloissa, on luonnon tuominen osaksi meitä ympäröiviä tiloja entistä keskeisempää. Luontoa tuodaan entistä vahvemmin osaksi suunnittelua hyödyntämällä biofiliaa, ihmisten sisäistä yhteenkuuluvuutta luontoon. Luontoyhteyden huomioivat tilat parantavat viihtyvyyttä ja tukevat työhyvinvointia.

Luonnolla on kiistaton yhteys psyykkiseen, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiimme. Sen on havaittu tukevan luovuutta ja aivojen toimintaa. Kasvien on todettu helpottavan työtiloissa stressiä, parantavan keskittymiskykyä ja kasvattavan tuottavuutta jopa 15 prosenttia. Kansainväliset jätit, kuten Facebook, Amazon ja Microsoft, ovat tuoneet luonnon osaksi toimistojensa sisätiloja – sama ilmiö näkyy myös suomalaisissa toimistoissa.

Toimistojen lisäksi luontoelementtejä tuodaan myös tulevaisuuslähtöisiin liiketiloihin. Kasveista rakennettuja seiniä sekä akustoivia elementtejä näkyy runsaasti esimerkiksi kauppakeskuksissa ja kahviloissa, joissa luonnonvaloa ja luontonäkymiä on niukasti. Ihmiset kaipaavat myös sisätiloilta aitoutta, heillä on tarve olla yhteydessä ympäristöön. Arkkitehtien luoma luontoyhteys tarjoaa helpotusta pitkiin sisällä vietettyihin päiviin.

Luonto on tuotu osaksi yrityksen tiloja arkkitehtuurin, värimaailman ja sisustusvalintojen avulla. Luonnonvalo on maksimoitu tilojen layoutissa, sisustuksessa käytettiin lämmintä sertifioitua kotimaista puuta ja muita innovatiivisia materiaaleja. Kalustuksessa puolestaan suosittiin suomalaista ja skandinaavista muotoilua.

Luontoyhteyden tukeminen sisustusarkkitehtuurilla

Luonto voidaan kytkeä osaksi tiloja joko suorasti tai epäsuorasti. Jos suoraa näkymää luontomaisemaan ei ole saatavilla tai tilaan virtaa niukasti luonnonvaloa, viherkasvit, äänimaailma ja luontoaiheinen kuvamaailma tukevat luontoyhteyttä. Luonnonvalo ja sen hyödyntäminen on kuitenkin suunnittelijan tärkein työkalu.

“Luonnonvalon määrän ja käytön maksimoiminen ohjaa suunnittelutyötä. Tilojen layout tulisi optimoida luonnonvalon kulkeutumisen mukaan. – – luonnonvalo muuttuu alati, luoden jatkuvasti uniikkeja valokuvioita.”

– Susanna Kallio, Kohina.

Luonto voidaan tuoda osaksi tilaa myös huomioimalla olemassa olevat rakenteet ja tekemällä harkittuja suunnitteluvalintoja. Alkuperäisarkkitehtuurin ja historian huomioiminen tuo esille tilan uniikkiuden, tasapainottaen luonnon ja rakennetun ympäristön suhdetta. Valitsemalla luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja sen eri muotoja, pellavaa tai esimerkiksi jopa sammalta, saadaan luotua luonnonläheisempi kokemus tilaa käyttäville ihmisille.

Lue juttu Maalaistentaloon toteuttamastamme uudistuksesta. Luonnonläheisyyden lisäksi suunnittelussa huomioitiin erityisesti vuorovaikutuksen ja avoimuuden lisääminen.

Lähteet STL Suomalainen Työ -tutkimusraportti 2018, JWT Future Trends 2018, BBA 2018, Biomimicry 3.8, Naava 2017.

Elisa-kahvila-henkilöstöravintola-kasviseina

Kun haluat kestävän tilaratkaisun, tilatehokkuutta,
lisää asiakasvirtaa ja sujuvuutta arkeen, 
pätevää muutosjohtamista tai vetovoimaisen konseptin, 
joka nostaa kiinteistösi arvoa, ota meihin yhteyttä!