Siirry sisältöön
Kauppakeskus Redin Food Port -ravintolamaailma I kaupunkikulttuurin ympäröimä ruokasatama.

Valoportit ja veistoksellinen alakatto tarjoavat asiakkaille selkeän navigointikokemuksen ja tuovat alueelle valaistua tunnelmaa eri vuorokaudenaikoina.

Suunnittelussa keskeistä oli alueen historia ja sen sulautuminen luontevasti ympäröivään kaupunkikulttuuriin.

Ravintolamaailman suunnittelu lähti liikkeelle alueen historiasta ja merellisestä sijainnista. Kauppakeskuksen nimi, ”Redi”, viittaa satamaan tai ankkuripaikkaan, ja tämä toimi inspiraationa uuden ravintolamaailman konseptoinnissa.

Tavoitteena oli, että uusi ravintolamaailma sulautuisi saumattomasti ympäröivään kaupunkikulttuuriin, merellisyyteen ja Teurastamon ja Suvilahden tapahtuma-alueiden välimaastoon.

Valoporttien kautta herkulliseen ruokasatamaan.

Suunnittelussa korostettiin rohkeutta ja selkeitä sisääntuloja, sekä asiakasvirtojen luontevaa ohjausta alueella. Sisääntuloporteista muotoiltiin näyttäviä valotaideteoksia, jotta ne helpottaisivat alueen löytämistä.

Jokainen Food Portin sisääntuloportti on erilainen, jotta asiakas tunnistaa helposti, mistä tulee alueelle sisään. 

Rohkea näkemys johti veistokselliseen lopputulokseen.

Food Portin suurin ja näyttävin yksittäinen elementti on sen tunnistettava, aaltomainen alakatto, joka ohjaa asiakkaita ja yhdistää koko alueen saumattomaksi ravintolamaailmaksi. 

Alakaton suunnitteluvaiheessa harkittiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja asiakkaalle esiteltiin 3D-mallinnuksia eri vaihtoehdoista. Tämä visuaalinen lähestymistapa helpotti lopullisen valinnan tekemistä. Päädyttiin valitsemaan alumiinirakenteinen vaihtoehto, joka teki kokonaisuudesta tyylikkään ja jopa veistoksellisen.

Tämä massiivinen katto toimii ikään kuin valtava valotaideteos, heijastaen valoja ja aaltoilevaa liikettä. Valaistus vaihtelee eri vuorokauden aikoina, luoden alueelle erilaisen tunnelman päivän eri vaiheissa.

Opastus selkeyttää asiakkaiden alueella navigointia.

Alueen suunnittelussa tärkeää oli selkeiden sisääntulojen ja asiakasvirtojen ohjauksen lisäksi ravintoloiden yhtenäiset opasteet. Food Portiin suunniteltiin kaikille ravintoloille yhtenäiset menukyltit sekä tilanjakajat.

Myös kauppakeskuksen opastetauluja paranneltiin projektin yhteydessä.

FOOD PORT
2023
1800m2
Kauppakeskus Redi, Helsinki

Sisustusarkkitehtuuri I Konsepti I Kalustesuunnittelu | Projektinhallinta | Palvelumuotoilu I Graafinen suunnittelu I Valaistussuunnittelu

Haaste

Alueella yhdistyvät moderni kaupunkikulttuuri, taide, merellisyys ja uusi asuinalue. Ravintolamaailman tuli sopia tähän laajempaan kokonaisuuteen ja tukea omalta osaltaan alueen identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.

Suunnittelun tavoitteena oli luoda ainutlaatuinen ja näyttävä ilme koko Food Port alueelle, joka erottuu muista kauppakeskuksista.

Koska kauppakeskuksessa navigointi oli aiemmin koettu haastavaksi, uuden ravintolamaailman suunnittelussa korostettiin alueen löydettävyyttä, selkeyttä ja siellä navigointia.

Food Port ravintolamaailma toteutetaan kahdessa osassa, joista ensimmäisen osan yhteydessä suunniteltiin alueelle myös Street Food -ravintolakokonaisuus, lasten leikkipaikka Skidi Port, sekä yleiset vessat ja kauppakeskuksen opasteet.

Food Port ravintolamaailma laajentuu keväällä 2024.

Koska asiakkaalla oli LEED Platinum -ympäristösertifikaatti, oli selvää, että vastuullisuus oli yksi suunnittelun kulmakivistä.

Hyöty

Rohkea ja veistoksellinen visio toteutui, kun Food Port sai laajan, aaltoilevan valotaideteosta muistuttavan alakaton. Alue on nyt helposti tunnistettava ja samaan aikaan veistoksellinen sekä lämminhenkinen. Prosessin alkuvaiheessa asiakkaalle esitettiin eri vaihtoehdoista 3D-mallinnuskuvia, mikä helpotti lopullista päätöksentekoa, ja takasi että lopputulos vastaa odotuksia. Yhtenäisen katon lisäksi alueen tilajakajat ja ravintoloiden valaistut menutaulut suunniteltiin tukemaan alueen yhtenäisyyttä ja selkeyttämään asiakkaiden navigointia.

Sisääntuloporttien korostunut tunnistettavuus auttaa alueella navigoinnissa, ja ne ovat osa laajempaa valotaideteosten sarjaa, mikä luo ainutlaatuisen ja houkuttelevan ilmapiirin.

Kohinan ammattitaito oli arvokasta niin ravintoloiden suunnittelussa kuin tilojen vuokrauksessa ja markkinoinnissa. Kohina loi erillisen Showroomin ravintolatilojen vuokrauksen tueksi, jonne suunniteltiin ravintolayrittäjille valmiita materiaalikonsepteja vastuullisista ja kestävistä materiaaleista. Kohinan projektinveto toimi käytännön tukena ravintoloitsijoille aina avauspäivään saakka.

Vastuullisuus toteutui alueen materiaalivalinnoissa, tuoden asiakkaille laadukasta ja kestävää ympäristöystävällisyyttä. Myös yhteistyökumppaneissa suosittiin paikallisuutta ja kotimaisia kumppaneita.

Tavoitteena vetovoimainen visuaalinen konsepti ravintolaan tai elämyksellinen palveluympäristö liiketilaan? Ota yhteyttä!