Siirry sisältöön
Metaverse Lab I uudenlainen innovointiympäristö

Metaverse Lab luo ainutlaatuisia vuorovaikutuskokemuksia, jotka vahvistavat brändiä ja luovat lisäarvoa niin yritykselle kuin asiakkaille.

Unohtumattomia käyttäjäkokemuksia ja innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja laajennetun todellisuuden (XR) avulla.

Asiakkaat voivat hyödyntää virtuaalista maailmaa luovasti ja tehokkaasti, olipa kyse sitten uusien tuotteiden prototyyppien testaamisesta, asiakastapahtumien järjestämisestä tai tiimityöskentelyn tehostamisesta.

Metaverse Lab avaa ovet yhteistyölle, innovaatioille ja ainutlaatuisille vuorovaikutuskokemuksille VR:n, AR:n ja XR:n kautta, joka vahvistaa brändiä ja luo merkittävää lisäarvoa sekä yritykselle että heidän asiakkailleen.

Seuraava askel kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

Metaverse Lab on luonnollinen jatkumo pääkonttorin aikaisemmille innovaatioille. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, joka yhdistää Kohinan suunnitteleman vastaanottoaulan, Business Studion ja demotilat yhteen saumattomaksi virtuaaliseksi ekosysteemiksi.

Metaverse Labin suunnittelu vaati kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka keskiössä oli tilan luominen, joka tarjoaa futuristisen ja orgaanisen ympäristön ryhmien liikkumiselle ja eri laitteiden demottamiselle.

Ydinajatuksena oli luoda kävijöille unohtumaton kokemus kiehtovassa ympäristössä.

Tilaan rakennettiin koko tilaa ympäröivä kiintokaluste, joka yhdistää näytöt ja kaiken tarvittavan tekniikan. Tämä ratkaisu mahdollistaa kävijöiden osallistumisen erilaisiin interaktiivisiin aktiviteetteihin ympäri tilaa.

Akustiikka ja äänentoisto on hienosäädetty tukemaan kokonaisvaltaista elämyksellisyyttä ja miellyttävää kokemusta. Lisäksi valaistusta voidaan ohjelmoida piste pisteeltä, mikä mahdollistaa tilan tunnelman muokkaamisen eri aktiviteettien ja käyttötarkoitusten mukaan.

Tämä kaikki yhdessä tekee Metaverse Labista paikan, jossa jokainen hetki on vaikuttava ja jokainen vierailu unohtumaton.

METAVERSE LAB
2023
50m2
Pääkaupunkiseutu

Arkkitehtuuri I Sisustusarkkitehtuuri I Konsepti I Kalustesuunnittelu | Projektinhallinta | Palvelumuotoilu I Graafinen suunnittelu I Valaistussuunnittelu

Haaste

Metaverse Labin suunnittelu ja toteutus edellyttivät kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioitiin useita eri näkökohtia, kuten tekniset vaatimukset, käyttäjäkokemus, tilan toiminnallisuus ja vastuullisuus. Ammattitaitoinen projektinhallinta oli välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Metaverse Labin projektilla oli tiukka aikataulu, jossa piti pysyä. Lisäksi teknologian nopea kehitys asetti omat haasteensa, kun uusia innovaatioita ja päivityksiä tuli ottaa huomioon projektin edetessä. Projektinjohtamisen ja resurssien hallinnan tarve korostui tässä yhteydessä.

Hyöty

Metaverse Lab on erittäin houkutteleva ja vetovoimainen paikka, joka herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta sekä asiakkaissa että sidosryhmissä. Lisäksi se tarjoaa sisäisen työntekijä- ja asiakaspolun, mikä edistää sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja yhteistyötä.

Metaverse Lab on sijoitettu luontevasti pääkonttorirakennuksen osaksi ja täydentää siten laajempaa kokonaisuutta. Sen optimaalinen sijainti ja sulautuminen ympäristöönsä tekevät siitä houkuttelevan kohteen niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Miten brändiuudistuksen tulisi näkyä toimitilassa? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, suunnittelemme teille tarpeenne mukaisen muutoksen!