Siirry sisältöön
Nordisk Film | Tilat joissa tehdään elokuvia, suunniteltiin inspiroimaan ja kertomaan elokuvallista tarinaa

”We bring your stories to life…”

Projektissa suunniteltiin tilat, joissa yrityksen tarina ja toimiala tulevat esiin sekä visuaalisesti että toiminnallisesti.

Materiaalivalinnoissa keskityttiin poikkeaviin kokeiluihin, akustiikan ja hyvän äänimaailman korostamiseen sekä yrityksen maskotin, jääkarhun, sisällyttämiseen tiloihin.

Neuvottelutiloihin panostettiin erityisesti yhteistyön ja ideoiden kehittämisen mahdollistamiseksi.

Erilaiset huolellisesti taustoitetut sisustusratkaisut, akustiikka, valaistus, materiaali- ja kalustevalinnat tekivät tilasta elokuvallisen ja tarinallisen.

500 m2
2022
Helsinki
Kuvat Esa Kapila

Haaste

Projektin tavoitteena oli tarjota asiakkaalle mahdollisimman vaivaton prosessi, joka tuottaisi kustannussäästöjä ja sujuisi tarkasti hallitussa aikataulussa. Näissä tavoitteissa onnistuttiin ja asiakkaan hyödyksi saatiin organisaation näköiset, persoonalliset tilat, jotka tukevat työnteon tehokkuutta esimerkiksi valaistuksen ja akustiikan avulla.

Tilatehokkuus ja kustannussäästöt olivat myös tärkeitä tekijöitä projektin suunnittelussa. Kohinan tehtäviin kuuluivat projektinhallinta, kustannuslaskelmat, kalustehankinnat ja -kilpailutukset sekä kustannusarviot.

Hyöty

Lopputuloksena syntyivät asiakkaalle toimialaan ja yrityksen tarinaan sopivat tilat, joissa työntekijöiden työskentelyä tuetaan optimaalisesti.

Projektin suunnittelussa keskityttiin akustiikkaan, valaistukseen sekä tarinallisuuteen ja elokuvamaisuuteen. 
Asiakkaan hyödyksi saatiin tarinalliset ja toimivat tilat, joissa kustannussäästöt ja aikataulun hallinta olivat myös keskeisessä roolissa.

Kun haluatte rakentaa yrityksen tarinaa näkyväksi toimitiloissanne tai itsellenne omaa yrityskulttuurianne tukevat tilat, jotka inspiroivat työntekoa, olkaa yhteydessä!

Tutustu myös näihin työympäristöjen uudistuksiin: