Siirry sisältöön
Huolellisella suunnittelulla toteutettiin rohkea loikka huonetoimistosta hybriditoimistoon

Projektin tärkein saavutus oli historiallisen rakennuksen muuttaminen moderniksi hybriditoimistoksi, jossa yhdistyvät vanhan kunnioittaminen ja tulevaisuus. 

Inspiraation lähteinä olivat viestinnän toimialan ja työtapojen muutoksen synnyttämät tarpeet.
Kohteena olivat toimitilat Maalaistentalossa Kampissa, joka on 1920-luvulla rakennettu historiallisesti suojeltu rakennus.

Tavoitteena oli parantaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, selkeyttää prosesseja, luoda uudet yhteiset pelisäännöt työntekemistä varten ja lisätä innovointia ja avoimuutta. Asiakas halusi rohkeasti muuntaa huonetoimiston hybriditoimistoksi, joka sisältää myös oman studion.

Suunnittelussa syntyi asiakkaalle hyötyjä, kuten selkeitä säästöjä toimitilakuluissa. Tilauudistuksen pääpaino oli vuorovaikutuksen parantamisessa, yhteistyön ja prosessien selkeyttämisessä, pelisääntöjen luomisessa sekä innovoinnin ja avoimuuden lisäämisessä.

Sisustusarkkitehtuurissa valittiin kotimaisia materiaaleja, kuten sertifioitua kotimaista puuta, joka vähentää hiilijalanjälkeä. Paikallista puusepän työtä käytettiin myös. Väri- ja materiaalivalinnoilla eroteltiin selvästi kaksi eri työskentelyaluetta.

500 m2
2022
Kamppi, Helsinki
Kuvat Esa Kapila

Haaste

Inspiraation lähteenä ja suunnittelun näyttämönä oli Maalaistentalo Kampissa, 1920-luvulla rakennettu historiallisesti suojeltu rakennus. Tavoitteena oli parantaa työyhteisön vuorovaikutusta, eri tahojen yhteistyötä, selkeyttää prosesseja, luoda uudet yhteiset pelisäännöt ja lisätä innovointia ja avoimuutta. Asiakas halusi rohkeasti muuntaa vanhan huonetoimiston hybriditoimistoksi, joka sisältää myös oman studion. Suunnittelun punaisena lankana toimi ajatus kestävyydestä ja klassisuudesta, joka istuu vanhan rakennuksen arkkitehtuuriin ja täydentää vanhan talon tarinoita uusilla, joita näissä tiloissa synnytetään.

Tilat toimivat kokoontumispaikkana sillä vaikka toimittajat tekevät itsenäistä työtä ja paljon etänä, tilat ovat yhteen tulemisen paikka silloin kun halutaan olla läsnä ja osallistua tekemiseen yhdessä.

Hyöty

Projektin tärkein saavutus oli historiallisessa rakennuksessa sijaitsevan perinteisen huonetoimiston muuntaminen moderniksi hybriditoimistoksi, jossa yhdistyvät tarinoiden kautta menneisyys ja tulevaisuus. 

Rakennuksen omistaja sai myös arvon nousua peruskorjauksen myötä. Työtilat tarjoavat nyt monipuoliset tilat ja mahdollisuuden erilaisiin aktiviteetteihin, kuten podcastien äänittämiseen, tuotekuvaamiseen, videotuotantoon ja haastatteluihin.

Historiallinen rakennus on muutettu kestävästi, vanhaa kunnioittaen nykypäivän tarpeisiin sopivaksi hybridityötilaksi, joka yhdistää vanhan ja uuden. Projektissa onnistuttiin toteuttamaan vahva osallistamisen prosessi ja kehittämään kiinteistöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mikä johti sekä parannettuun ekologisuuteen että kustannussäästöihin toimitilakuluissa. Projektissa korostui työympäristökehitys Kohinan työkalujen avulla muutoksen johtaminen, jotta muutos voitiin johtaa tiedolla ja toimialaa ymmärtävällä osaamisella. 

Muutosjohtamisen matkalla apuna käytetään mm. näitä Kohinan työympäristökehittämisen työkaluja

 • Hybrid Work – työtapakysely – Nopea tapa kartoittaa henkilöstön näkemyksiä – lisätietoja tilojen suunnittelua ja muutosjohtamista varten
 • Office Space Dimensioning – tilaohjelma – Tilahakua varten yhteenveto tilatarpeista ja tulevan toimiston neliöistä
 • New Normal Strategy – johdon työpaja – Linjaukset toimitilamuutokselle, johdon yhteinen käsitys tavoitteista ja työkulttuurista 
 • Office Concept and Next Steps 
  – luonnossuunnittelu ja konseptointiprosessi
  – Kiteytettynä uuden toimiston konsepti ja visuaalinen ilme. Räätälöity toimenpide-ehdotus projektin jatkosta
 • Culture Hack -työpaja – Ehdotuksia uusista toimintamalleista hybridityön työkalupakkiin sekä toimintamalleihin liittyviä uusia tilallisia kehittämisideoita toimistokonseptiin.
 • Hybrid Work Pocket Book – esimiehen opas – Tiimien työkalu hybridityön pelisääntöjen sopimiseksi
 • House Rules -pelisääntötyöpaja – Työympäristön pelisäännöt toimivuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi, yhteinen henki hybridityölle ja henkilöstölle mahdollisuus tuoda esille ajatuksia ratkaisukeskeisessä ympäristössä
 • Hybrid Pulse -seurantakysely – kun haluat pysyä pulssilla, miten työympäristösi toimii 

Oletko tunnistanut tarpeen lähteä kehittämään työympäristöä, muttet tiedä miten pitäisi lähteä liikkeelle? Ota yhteyttä niin autamme suunnittelemaan muutoksen askeleet ja kirkastamaan tavoitteet!

Tutustu myös näihin työympäristön kehitysprojekteihimme: