Siirry sisältöön
Avia Pilot – työtilojen pilotin luominen kiinteistökehitysprojektin osana mahdollisti avarakatseisen kokeilukulttuurin ja siitä oppimisen. Näin yhdistyivät sisustusarkkitehtuuri, kiinteistökehittäminen ja uuden liiketoiminnan konseptointi.

”− Avia Pilot on kohtaamisten keidas vilskeessä viihtyvälle verkostoitujalle. Tässä urbaanissa toimistotornissa ihmiset ja ideat kukoistavat!”

Konseptin suunnittelussa tavoitteena oli kokeilla uutta huonetoimistokonseptin ja co-working-tilan yhdistelmää. Pilotoinnin avulla haluttiin hankkia palautetta käyttäjiltä ja arvioida mahdollista kokonaisuuden remontointia.

Toisessa kerroksessa jatkettiin ensimmäisen kerroksen aulan uudistamista, jossa entinen LAK Real Estate muuttui nykyiseksi Avia Real Estateksi. Tutustu Kohinan suunnittelemaan aulan uudistukseen tarkemmin täältä!

Kestävä tilaratkaisu saatiin hyödyntämällä olemassaolevan talotekniikan modulaarista jakoa. Perinteinen huonetoimisto muutettiin tilavaksi, interaktiiviseksi työtilaksi.

Modernin valaistuksen tuominen tilaan minimaalisella puuttumisella olemassa olevaan tekniikkaan muutti koko tilan tunnelmaa. Monikäyttöisillä kiintokalusteratkaisuilla luotiin erilaisia keskittymis- tai tapaamistiloja. Yhteinen keittiötila toimii taukojen keitaana ja kohtaamispaikkana.

2022
Helsinki-Vantaan lentokenttä
Kuvat Riikka Kantinkoski

Haaste

Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä sijaitseva AVIA Real Estate Oy:n kehittämä Avia Club -konsepti tarjoaa joustavia toimitilaratkaisuja muuttuviin työelämän tarpeisiin. Se yhdistää perinteisten mallien parhaat puolet, tarjoten yrityksille sekä oman yksityisen tilan että tarvittaessa käytettävissä olevia joustotiloja. Joustotilojen ansiosta Avia Clubin asiakkaat voivat nopeasti ja vaivattomasti sopeutua hybridityön muuttuviin tarpeisiin.

Maailmanlaajuisen koronapandemian ja Ukrainan konfliktin jälkeen epävarmuus on levinnyt myös Suomeen, mikä vaikuttaa yritysten päätöksentekokykyyn ja sitoutumishalukkuuteen erityisesti tietyillä toimialoilla. Hybridityön aikakaudella toimitiloilta vaaditaan enemmän monipuolisuutta ja joustavuutta. Perinteiset avo- ja huonetoimistot eivät enää ole ajankohtaisia, kun taas kokoontumis- ja kohtaamistilojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Avia Club tarjoaa yrityksille sekä oman yksityisen tilan että joustotiloja, hyödyntäen perinteisten mallien parhaita puolia. Joustotilojen ansiosta asiakkaat voivat helposti sopeutua hybridityön muuttuviin tarpeisiin. Näistä tarpeista lähtevää pilottia Kohina lähti suunnittelemaan.

Hyöty

Asiakkaalle haluttiin tarjota selkeitä hyötyjä arkkitehti- ja sisustusarkkitehtisuunnittelun avulla. Pilotoinnin avulla voidaan testata ja kokeilla vastaanottoa asiakkailta sekä hankkia tietoa laajemman kokonaisuuden remontointiin. Konseptissa testataan uutta vuokrauskonseptia, joka on pandemian jälkeen houkuttelevampi vaihtoehto. Kysyntää on myös pienemmille vuokrattaville tiloille. Uudistus kirkastaa kiinteistön kuvaa yhdessä aulan kanssa, näyttäen miten vanha kiinteistö voidaan uudistaa ilman suuria LVI-remontteja.

Ratkaisussa tavoiteltiin tilojen brändin ja ilmeen säilyttämistä tunnistettavana ja tarinan jatkumista aina sisääntuloaulasta toisen kerrokseen työskentelytiloihin. Kohinan suunnittelemilla kiintokalusteratkaisuilla luotiin monipuolisia ja houkuttelevia työskentelyalueita. Tarjolla on tiloja nopeisiin tapaamisiin, pieniä toimistoja, varattavia neuvottelutiloja, keskittymiseen omia tiloja sekä yhteinen hub, joka kannustaa kokoontumaan ja verkostoitumaan. Kiinteistössä on paljon yrityksiä, ja coworking-tilat voivat toimia myös niiden käytössä. Esimerkiksi lounas- ja kahvilapalvelut ovat myös hyvin saavutettavissa.

Kustannushyötyä ja tunnistettavuutta? Toimiva työntekijäpolku ja houkutteleva, yhtenäinen ilme? Päivitämmekö toimitilanne brändinne mukaisiksi?

Lue miten toimitilauudistus on toteutettu näissä projekteissamme: