Siirry sisältöön
Liikkuva kuva mallinnetusta toimistotilasta.
Tulevaisuuden toimitila | Vetovoimainen paikka, johon on syy tulla

Tulevaisuuden toimitila on paikka, joka tarjoaa vaihtelua Teams-putkiin.

Tulevaisuuden toimitila pitää sisällään pitkien pöytien lisäksi muunneltavia projekti- ja tiimityötiloja.

Yhteinen ideointi ja ongelmanratkaisu on haasteellista ruudun välityksellä. Liikkuvat seinäratkaisut, monikäyttöiset piirtopinnat ja uudet teknologiat helpottavat toimiston hyödyntämistä itselle ja tiimille sopivimmalla tavalla. Oma työpiste varataan etukäteen helppokäyttöisestä tilojen varausjärjestelmästä

3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.
3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.
3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.
3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.
3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.

Työnteko toimistolla ja etäilijöiden huomiointi kulkevat jatkossa käsi kädessä.

Teams etätapaamisille varataan pieniä soppia ja fokus-tiloja, joissa puhua rauhassa. Yhtä tärkeää on tarjota yhteinen kokoontumistila, jossa etänä ja läsnä olijat voivat osallistua esimerkiksi tiimipäiviin mahdollisimman samanarvoisesti.

3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.
3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.

HYBRIDITOIMISTON KEHITYSHANKE,
BUSINESS FINLAND
2021

Konsepti | Sisustusarkkitehtuuri | Työympäristökehitys

Haaste

COVID-19-pandemia pakotti yritykset ja yksittäiset työntekijät ottamaan käyttöön erilaiset etätyöhön liittyvät toimintatavat ja kodista tuli nopeasti hyväksytty ja jopa pääsääntöinen paikka tehdä työtä. Toimistolle tulon syy ja sen eri tilojen funktio ajatellaan uudelleen. Muuttuneen tilanteen johdosta yritysten täytyy reagoida määrittämällä, missä työtä tehdään jatkossa, kuinka paljon ja miten. Etä- ja läsnätyön yhdistäminen edellyttää uusia toimintamalleja, työkaluja ja palveluita työympäristöjen kehittämiseksi.

Hyöty

Jatkossa työtä tehdään ns. hybridinä monipaikkaisesti: toimistolta, kotoa, co-working –tiloista ja muista vaihtoehtoisista paikoista käsin. Yhä useammassa yrityksessä luovutaan omista nimetyistä työpisteistä, vähennetään työpisteiden määrää ja siirrytään kohti liikkuvampaa työskentelymallia myös toimiston sisällä. Työpisteiden määrän vähentäminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti toimistojen koon pienenemistä. Työpisteiltä vapautuvaa tilaa käytetään sellaisten tilojen ja funktioiden rakentamiseen, joita ei kotoa löydy. Tällaisia ovat esimerkiksi projekti- ja tiimityötilat, kohtaamisia tukevat taukotilat sekä hiljaiseen työhön ja vetäytymiseen tarkoitetut tilat. Digitaaliseen vuorovaikutukseen, kuten Teams-palavereihin, soveltuvia tiloja ei myöskään pidä unohtaa. Toimistosta tulee ”destinaatio” – vetovoimainen paikka, johon on selkeä syy tulla.

Lue myös työympäristöjen muutosta laajemmin käsittelevä blogimme.

3D-mallinnus hybridiajan toimistosta.

Muutosjohtamisen matkalla apuna käytetään mm. näitä Kohinan työympäristökehittämisen työkaluja

 • Hybrid Work – työtapakysely – Nopea tapa kartoittaa henkilöstön näkemyksiä – lisätietoja tilojen suunnittelua ja muutosjohtamista varten
 • Office Space Dimensioning – tilaohjelma – Tilahakua varten yhteenveto tilatarpeista ja tulevan toimiston neliöistä
 • New Normal Strategy – johdon työpaja – Linjaukset toimitilamuutokselle, johdon yhteinen käsitys tavoitteista ja työkulttuurista 
 • Office Concept and Next Steps 
  – luonnossuunnittelu ja konseptointiprosessi
  – Kiteytettynä uuden toimiston konsepti ja visuaalinen ilme. Räätälöity toimenpide-ehdotus projektin jatkosta
 • Culture Hack -työpaja – Ehdotuksia uusista toimintamalleista hybridityön työkalupakkiin sekä toimintamalleihin liittyviä uusia tilallisia kehittämisideoita toimistokonseptiin.
 • Hybrid Work Pocket Book – esimiehen opas – Tiimien työkalu hybridityön pelisääntöjen sopimiseksi
 • House Rules -pelisääntötyöpaja – Työympäristön pelisäännöt toimivuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi, yhteinen henki hybridityölle ja henkilöstölle mahdollisuus tuoda esille ajatuksia ratkaisukeskeisessä ympäristössä
 • Hybrid Pulse -seurantakysely – kun haluat pysyä pulssilla, miten työympäristösi toimii 

Oletko tunnistanut tarpeen lähteä kehittämään työympäristöä, muttet tiedä miten pitäisi lähteä liikkeelle? Ota yhteyttä niin autamme suunnittelemaan muutoksen askeleet ja kirkastamaan tavoitteet!