Elisa

n. 18 000 m²
2016
Helsinki, Pasila

kalustesuunnittelu | Konsepti | Projektinhallinta | Sisustusarkkitehtuuri | Työympäristökehitys

Haaste

Elisan toimiston tilat eivät vastanneet työskentelykulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Muuttuvat työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio haluttiin vahvemmin osaksi tilaratkaisuita. Suunnittelussa otettiin huomioon myös vuorovaikutus: tilojen haluttiin innostavan sekä organisoituihin että spontaaneihin kohtaamisiin.

Hyöty

Yhteistyössä Elisan kanssa kehitettiin erilaisia vyöhykkeitä sisältävä Elisa Ideal Work –toimitilakonsepti (EIW). Jatkuvasti kehittyvän EIW-konseptin tavoitteena on parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja tukea prosesseja, jolloin sekä toiminnan tuottavuus että asiakastyytyväisyys paranevat. Nyt tilat tukevat näitä tavoitteita.

Työn sisällön ja prosessien lisäksi suunnitteluvalintojen taustalla vaikutti vahvasti arvomaailma. Yrityksen arvot on kudottu sisään kerroksiin, joissa ne näyttäytyvät teemojen kautta. Teemat näkyvät toiminnassa, jota tilaratkaisut, värit, materiaalit ja korkealaatuiset kalusteet tukevat. Kerrokset on rakennettu tunnelmiltaan hyvin omaleimaisiksi, jotta tilat pysyvät käyttäjilleen kiinnostavina.

Info

”Henkilöstömme tyytyväisyys ja palaute tiloista kertovat, että olemme onnistuneet.” – työympäristön kehittämispäällikkö, Elisa Oyj.

Takaisin