Fortum

15 000 m², aiemmin 45 000 m²
2018
Espoo, Keilaniemi

[konsepti, työympäristökehitys, sisustusarkkitehtuuri, projektinhallinta]

Haaste

Pääkonttorin aulan tilaidentiteetin toivottiin tukevan brändia ja viestivan pohjoismaisista ja vastuullisista arvoista. Tavoitteena oli tila, joka toivottaa talon ulkopuolelta ja pankin muista toimipisteistä saapuvat vieraat tervetulleiksi. Erityishaasteena oli löytaa korkeaan ja avaraan tilaan sopivat akustoivat ratkaisut. Työtäpoja haluttiin modernisoida sekä luoda viihtyisämmät tilat.

Ikoninen ”Raaden hammas” jätettiin taakse, koska se ei enää vastannut Fortumin liiketoiminnan prosesseja ja jatkuvasti kehittyviä työskentelytapoja. Osaamisen hyödyntäminen oli hankalaa vanhojen tilojen neljässä eri rakennuksessa ja 26 kerroksessa. 

Hyöty

Tilojen suunnittelun tueksi toteutettiin tilankäytön mittaus, kyselytutkimus työtavoista, tilaohjelma ja työpajoja. Muutosprosessiin osallistettiin henkilöstö, johto, HR-osasto sekä viestintä- ja brändiosasto.

Kartoitusten pohjalta suunnitellut tilat tukevat nyt yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan prosesseja. Monipuolinen työympäristö mahdollistaa ketterän yrityskulttuurin ja tukee avointa johtamista, hierarkioiden purkamista ja innovaatioiden syntymistä.

Uudessa toimistossa vierailijat toivotetaan tervetulleiksi asiakaspolun varrella sijaitsevassa interaktiivisessa valotaideteoksessa Transition Tunnelissa sekä energiantuotantoa havainnollistavassa Showroomissa. Kerrosvärit, tila- ja asiakaspolkusymbolit, opasteissa ja seinägrafiikat jatkavat bränditarinaa.

Info

Transition Tunnel – elämys vieraille ja henkilökunnalle.

”Uudet tilat mahdollistavat avoimen ja luovan yhteistyön sekä osaamisen kohtaamisen. Saamme koko kapasiteettimme yhteiseen käyttöön ja hyödynnettäväksi.” – yhteiskuntasuhteista, viestinnästä ja turvallisuudesta vastaava johtaja, Fortum Oyj.

Takaisin