fbpx

Hybriditoimiston kehityshanke,
Business Finland
2021

Haaste

COVID-19-pandemia pakotti yritykset ja yksittäiset työntekijät ottamaan käyttöön erilaiset etätyöhön liittyvät toimintatavat ja kodista tuli nopeasti hyväksytty ja jopa pääsääntöinen paikka tehdä työtä. Toimistolle tulon syy ja sen eri tilojen funktio ajatellaan uudelleen. Muuttuneen tilanteen johdosta yritysten täytyy reagoida määrittämällä, missä työtä tehdään jatkossa, kuinka paljon ja miten. Etä- ja läsnätyön yhdistäminen edellyttää uusia toimintamalleja, työkaluja ja palveluita työympäristöjen kehittämiseksi.

Hyöty

Jatkossa työtä tehdään ns. hybridinä monipaikkaisesti: toimistolta, kotoa, co-working –tiloista ja muista vaihtoehtoisista paikoista käsin. Yhä useammassa yrityksessä luovutaan omista nimetyistä työpisteistä, vähennetään työpisteiden määrää ja siirrytään kohti liikkuvampaa työskentelymallia myös toimiston sisällä. Työpisteiden määrän vähentäminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti toimistojen koon pienenemistä. Työpisteiltä vapautuvaa tilaa käytetään sellaisten tilojen ja funktioiden rakentamiseen, joita ei kotoa löydy. Tällaisia ovat esimerkiksi projekti- ja tiimityötilat, kohtaamisia tukevat taukotilat sekä hiljaiseen työhön ja vetäytymiseen tarkoitetut tilat. Digitaaliseen vuorovaikutukseen, kuten Teams-palavereihin, soveltuvia tiloja ei myöskään pidä unohtaa. Toimistosta tulee "destinaatio" - vetovoimainen paikka, johon on selkeä syy tulla.

Lue myös työympäristöjen muutosta laajemmin käsittelevä blogimme.

Info
toimitila-aula-hybriditoimisto-sisustusarkkitehti-mallinnus-Kohina-v

Tulevaisuuden toimitila on paikka, joka tarjoaa vaihtelua Teams-putkiin. Tänne tullaan noin kahtena päivänä viikossa erityisesti kollegoiden, palveluiden ja vaihtelunhalun houkuttelemana. Oma työpiste varataan etukäteen helppokäyttöisestä tilojen varausjärjestelmästä, jolloin jokaiselle löytyy varmasti tilaa ja toimiston käyttöastetta voi seurata reaaliajassa.

toimitila-tulevaisuus-vr-kokous-kaareva näyttö-3dmallinnus-kohina-p

Työnteko toimistolla ja etäilijöiden huomiointi kulkevat jatkossa käsi kädessä. Teamseille varataan pieniä soppia ja fokus-tiloja, joissa puhua rauhassa. Yhtä tärkeää on tarjota yhteinen kokoontumistila, jossa etänä ja läsnä esimerkiksi yhteisiin tiimipäiviin osallistuvat saavat mahdollisimman samanarvoisen kokemuksen.

toimitila-taukotila-projektitila-yhteistyö-3dmallinnus-kohina-v

Toimistolle tullaan ennen kaikkea tapaamaan kollegoita, vaihtamaan ajatuksia sekä työstämään yhteistä ideointia ja kehitystyötä vaativia työtehtäviä. Paikkoja keskittyvän työn tekemiselle tarvitaan kuitenkin myös - kaikilla ei ole mahdollisuutta keskittyä kotona. Vaihtelevat tilat eri tarkoituksiin, tilanjakajat ja rajatut työpisteet tukevat rauhallista äänimaailmaa.

toimitila-tulevaisuus-turvaväli-hygienia-kaarevat työpisteet-3dmallinnus-kohina-p

Yhteinen ideointi ja ongelmanratkaisu on haasteellista ruudun välityksellä. Tulevaisuuden toimitila pitää sisällään paitsi perinteisiä neuvottelutiloja pitkine pöytineen ja av-laitteineen, myös muunneltavia projekti- ja tiimityötiloja. Liikkuvat seinäratkaisut, monikäyttöiset piirtopinnat ja uudet teknologiat helpottavat toimiston hyödyntämistä itselle ja tiimille sopivimmalla tavalla.

projektitila-lasiseinä-innovointi-puu-3dmallinnus-kohina-v
toimisto-tulevaisuus-hybridi-kokoukset-sisustusarkkitehti-näyttö-puurimaseinä-tekniikka-kohina-v

Takaisin